احکام وحقوق/شبهه41

پاسخ حضرت آيت الله العظمي صافي به سؤالاتي درباره حجاب و فلسفه آن

بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع عزيز و عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني
سلام عليكم؛
من فاطمه 21 ساله هستم. شما را بارها در مشهد ديده‌ام، و به شما به چشم يك پدر معنوي نگاه مي‌كنم. آقا من يك دختر بدحجاب هستم، راستش نمي‌دانم حجاب چيست؟ چرا حجاب بر ما واجب است؟ چرا حجاب ارزش است؟ آيا چادر يك تكه پارچه با ارزش و مقدس است؟ دختر 9 ساله از چادر چه مي‌داند؟ چرا فقط در دين ما چادر و حجاب وجود دارد، يعني پيامبران ديگر نمي‌دانستند؟!
آيا معناي پوشش، نبودن من در جامعه نيست؟ پس چگونه بايد براي جامعه مفيد باشم؟چرا ما زنان بايد تاوان دل‌هاي مريض بعضي مردان را بدهيم؟ آيا بهتر نيست حجاب در كشور اختياري باشد؟ لطفاً مرا نصيحت كنيد و به سؤالاتم جواب دهيد كه من پي‌جوي حقيقتم. منتظر پاسخ شما هستم.

بسم الله الرحمن الرحيم
عليكم السلام و رحمة الله
دخترم! انشاءالله تعالي تندرست و سعادتمند باشيد و انديشه‌هاي نيك و درست را در خود پرورش دهيد.
نامه شما را خواندم. از بيداري باطن و معنويت پاك و اصالت فطرت شما اميدوار شدم.
نوشته‌ايد پي‌جوي حقيقت هستيد و نصيحت مي‌خواهيد. حقيقت ظاهر و آشكار است به هرچه نگاه كنيد از ذره تا مجرّه، از زمين تا آسمان و كهكشان‌ها و جنبندگان بزرگ و كوچكي كه با چشم غير مسلح به زحمت رؤيت مي‌شوند، آب و هوا، باغ و سبزه‌زارها و درخت‌ها، حيوانات برّي و بحري و اين انسان، اين من و تو و اين همه دستگاه‌ها و تأسيساتي كه در بدن ما برقرار است و علي الدوام بي‌آن‌كه ما نقشي داشته باشيم به طور خودكار عمل مي‌كنند، اين همه گل‌ها، اين همه ميوه‌ها و اين همه ... و اين همه ...، همه انسان را نصيحت مي‌كنند؛ همه حقيقت و حق را نشان مي‌دهند كه غافل نباشيد، بيدار و هشيار باشيد، از اين كتاب آفرينش كه ميليون‌ها و ميليون‌ها و ميلياردها و بيش از حساب و شمار درس بصيرت و بينش دارد بخوانيد، و پند بگيريد.
بدانيد كه شما در برابر اين معاني ژرف و اين وجود پر از حكمت نبايد آرام بنشينيد. بايد پرده‌هاي جهالت را هرچه مي‌توانيد پاره كنيد، و به سوي روشنايي بيشتر گام برداريد.
مسأله حجاب و مسائل جنسي و جنسيتي را تحت احساسات جواني دختر يا پسر نمي‌شود بررسي كرد، و نگاه غير احساساتي بايد به آن داشت.
اين برنامه و روابط مرد و زن و حجاب، همه بايد با ديد عقل و مصلحت بررسي شود. مفاسد و مصالح بسيار در اينجا ملاحظه مي‌شود. كرامت و شخصيّت زن بيشترين مصلحتي است كه بايد حفظ شود.
حجاب و پوشش و چادر و جدايي‌هايي كه بين دو جنس به حكم عقل و شرع مقدس اسلام رعايت مي‌شود همه، جامعه را از فساد، و خانواده را از ويراني نجات مي‌دهد. حجاب براي زن حصاري حصين و قلعه‌اي‌ محكم است.
در جامعه كاري كه برحسب وضع طبيعي بين زن و مرد توزيع شده است هر دو كار است، هر دو شريف است، هر دو بايد رعايت شود تا جامعه بر نظام درست برقرار باشد.
خانه‌داري زن از اشرف كارها است. زن خانه‌دار بيكار نيست. مرد هم كه مشاغل بسا سخت بيرون را عهده‌دار است جهاد في سبيل الله است. كارهاي پر زحمت و سخت به عهده مرد است.
بعض افراد بي‌اطلاع، نگاه ظاهري به غرب و اروپا و آمريكا مي‌كنند، و يك زن را مي‌بينند كه مثلاً وزير يا وكيل شده است امّا هزاران زن را كه در نهايت محروميت‌هاي اقتصادي گوناگون هستند نمي‌بينند.
امروز در غرب، كار فساد بي‌حجابي و اختلاط زن و مرد به جايي رسيده است كه از جلوگيري مفاسد آن عاجز شده و به مفاسد بسيار مخرب آن تن در داده‌اند.
در غرب طبق اخباري كه خبرگزاري‌ها منتشر مي‌كنند زن‌ها در هر نهاد و مخصوصاً نهادهاي ارتشي مورد اذيت و آزار مردهاي مافوق هستند. زندگي راحت و آرام و انساني ندارند. مواليد تا حد چهل و هشت درصد در شناسنامه بي پدر معرفي مي‌شوند.
ما بايد به تعاليم اسلام افتخار كنيم. سالم‌ترين مجتمعات و جوامع، مجتمعات اسلامي است. تفكيك جنسيتي براي سلامت جامعه شرط اساسي است. چادر و رعايت محرم و نامحرمي و اختصاص‌يافتن بعض مشاغل به زن، و بعض مشاغل به مرد بر اساس همين تفكيك لازم جنسيتي و ترتيبات و ضوابط آن است.
در احكام شرع جنبه‌هاي جسماني و روحي مرد و زن ملاحظه شده است، و بر اساس صرف برتري‌دادن يك جنس بر جنس ديگر دستور و برنامه‌اي نيست. پيامبران همه به حجاب دستور داده‌اند، و اختصاص به اسلام ندارد، و حكم ملازم زن و مرد است.
همين روزها به يكي از وزراء در ايتاليا پيشنهاد كرده بودند كه زنان مسلمان را از روبند ممنوع سازد، جواب داده بود كه از كار و برنامه‌اي كه حضرت مريم داشت كسي را منع نمي‌كنم! يعني حضرت مريم هم حجاب كامل داشته‌اند.
دخترم راجع به حجاب، راجع به توانايي‌هاي زن و مرد و نقش اين دو جنس در ساختن يك جامعه عقل‌پسند با كرامت، كتاب‌هاي بسيار شيعه و سني، و مسلمان و كافر نوشته‌اند.
من به شما توصيه مي‌كنم به تمام وجود اگر سعادت حقيقي خود را مي‌خواهيد، حجاب و تعليمات عاليه اسلام را در همه برنامه‌ها رعايت كنيد.
خداوند متعال شما را حفظ و به همه آرزوها و آمال مشروع و عقل‌پسند برساند، والسلام.

پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

بازگشت به صفحه ی شبهات احکامی و حقوقی

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved