احکام و حقوق/شبهه123

احکام مناسک حج؛احکام مناسک حج

پرسش
حج روحانی و خادم کاروان چه حجی محسوب می‌شود؟
پاسخ اجمالی
آیت الله جوادی آملی در مورد حج روحانیون و خادمین کاروان های حج مرقوم داشت: رجوع به کفایت شرط استطاعت است هر چند بعد از مراجعت با شهریه هزینه او تأمین شود.

سوال: حج روحانیون و خادم کاروان چه حجی محسوب می شود و آیا کفایت از حَجةُ الاسلام می کند؟
پاسخ:حج روحانی و خادم کاروان کفایت از حَجةَ الاسلام می کند.

سوال: آیا طلبه‌ای‌ که به عنوان معین به مکّه می ‌‌رود و امورات معاش او با شهریه تأمین می گردد، مستطیع است؟
پاسخ: کسی که به عنوان معین و مانند آن، توان رفتن به مکّه را دارد، مستطیع است، گرچه هزینه او از شهریه تأمین شود.
 

روضه نیوز

بازگشت به صفحه ی شبهات احکامی و حقوقی

 
 
https://old.aviny.com/shobhe/ahkamVaHoghugh/123.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved