احکام و حقوق/شبهه 109

شهرک‌هایی که در حاشیه شهرها بنا شده است، آیا حد ترخص شهر از دیوارهای آن شهرک‌ها است یا اینکه شهر حد ترخص مخصوص به خود را دارد؟

93/12/27

اگر از نظر عرف، شهرک‌های مذکور جزو شهر محسوب می‌شوند، حد ترخص شهر از آخرین دیوارهای آن شهرک‌ها  محسوب می‌شود. و اگر به صورت مستقل و با فاصله بنا شده باشد، حد ترخص از آخرین دیوارهای شهر محاسبه می‌گردد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر شهرک‌های مذکور جزء شهر محسوب می‌شوند، حد ترخص شهر از آخرین دیوارهای آنها محسوب می‌شود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر در عنوان خاص شهر مضمحل شده باشد -مانند شمیرانات تهران- حد ترخص از حدود تهران است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه آنها نیز جزء شهر محسوب می‌شوند، باید از آنجا محاسبه نمود و اگر جزء شهر نمی‌باشند، باید از شهر محاسبه شود و حد ترخص یعنی از وطن یا محل اقامتش به اندازه‌ای دور شود که صدای اذان شهر را نشنود و مردم شهر او را نبینند.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
چنانچه عرفاً جزء شهر محسوب شود، حد ترخص خفای دیوارهای (بعد از) آنهاست.
حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر این شهرک‌ها به صورت متصل به شهرها و با عنوان گسترش شهر ایجاد شده باشد، حد ترخص از محدوده همین شهرک‌ها محاسبه می‌شود. ولی اگر به صورت مستقل و با فاصله بنا شده باشد، حد ترخص از آخرین خانه‌های شهر محاسبه می‌گردد. تعیین این امر به نگاه عرف بستگی دارد و برخی امور در شکل‌گیری این نگاه یا تشخیص آن مؤثر است. مثلاً فاصله شهرک تا شهر یا وضعیت اداره آن توسط یک شهرداری مستقل یا این نکته که مردم رفتن از شهر به آن شهرک را سفر می‌دانند، می‌تواند در این امر مؤثر باشد.


[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی)

مطالب مرتبط:

حد و حدود و معیار سفر، نماز شکسته و انتهای شهر را بیان کنید؟

مقدار مسافت شرعی چقدر است؟

مسافت شرعی برای مسافر چگونه محاسبه می‌شود؟

منبع:اسلام کوست

بازگشت به صفحه ی شبهات احکامی و حقوقی

 
 
https://old.aviny.com/shobhe/ahkamVaHoghugh/109.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved