نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید و در هیچ حالتی خدا را فراموش نکنید.
نتیجه ازدواج:
همسر خوبی است از او فرزندان خوبی نیز نصیبتان می‌شود ان‌شاءالله مبارک است.
نتیجه معامله:
پر منفعت است صدقه را فراموش نکنید و موازین شرعی را رعایت کنید.
سوره:
نساء
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره