نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توكل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به تمامی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
از هر جهت مورد مناسبی است با توکل به‌خدا انجام دهید باعث آسایش روحی و گشایش مالی شما خواهد شد.
نتیجه معامله:
سود خوبی نصیبتان خواهد شد و باعث افزایش اعتبارتان خواهد شد.
سوره:
بینه
آیه:
8
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره