نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج:
همه‌ی زندگی دچار اختلاف خواهید شد و دائما از شما بابت هر کاری پرس و جو می‌شود ترک شود.
نتیجه معامله:
به مشکلات و شرایط سختی بر می‌خورید ترک شود.
سوره:
نمل
آیه:
64
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره