نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است بشرط آنکه مسائلتان را همه جا عنوان نکنی که بعضی تحمل ندارند که ...
نتیجه ازدواج:
بسیار خوب است توصیه‌های بالا را جدی بگیرید و صدقه بدهید.
نتیجه معامله:
معامله پر منفعتی است ولی قبل از انجام اسرار آنرا با کسی در میان نگذارید.
سوره:
رعد
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره