نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است و به طلاق و جدایی کشیده می‌شود اصلا اقدام نکنید.
نتیجه معامله:
هم خطر مالی و هم آبرویی دارد حتما ترک کنید.
سوره:
توبه
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره