تعداد جانباختگان زلزله زرند به 621 نفر رسید

مدیر كل پزشكی قانونی استان كرمان گفت: تا ساعت شش روز چهارشنبه پزشكی قانونی برای 476 جسد جواز دفن صادر كرده و بر اساس اطلاعات رسیده جواز دفن 145 جسد دیگر نیز از سوی بیمارستانهای زرند و كرمان صادر شده بنابراین بر اساس آخرین آمار تاكنون وجود 621 كشته در زلزله زرند قطعی است.

مسعود قادی پاشا با اعلام این مطلب افزود: از میان این جانباختگان 466 جسد تعیین هویت شده اند، 10 جسد مجهول الهویه داریم و در مورد هویت اجسادی كه در بیمارستانها جواز دفن آنها صادر شده و هنوز به پزشكی قانونی تحویل نشده اند اطلاعی در دست نداریم.

وی ادامه داد: 6/56 درصد اجسادی كه تاكنون به پزشكی قانونی تحویل شده زن هستند و 4/53 درصد آنان مرد هستند ضمن اینكه 2/32 درصد قربانیان نیز اطفال زیر 14 هستند.

قادی پاشا گفت: 90 درصد قربانیان حادثه زلزله زرند بر اثر خفگی در زیر آوار جان خود را از دست داده اند و 10 درصد دیگر نیز بر اثر ضربه مغزی از بین رفته اند.

وی افزود: هنوز راه ارتباطی روستای هوتكن بسته است و اجساد این روستا تحویل نشده اند بنابراین قطعا آمار تلفات زلزله زرند افزایش می یابد اما با توجه به تعطیل شدن بهشت زهرای زرند در ساعت شش بعد از ظهر كار دفن جان باختگان تا فردا‌ (پنجشنبه)  متوقف می شود.

منبع:خبرگزاری فارس

Logo
https://old.aviny.com/news/83/12/06/03.aspx?&mode=print