قطع شبكه سحر یك در ماهواره فرانسوی به خاطر «چشم‌های آبی زهرا»

كمیسیون نظارت بر شبكه‌های ماهواره‌ای، اظهار كرده كه فیلم «چشمان آبی زهرا»، مضمون ضدیهودی دارد و به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلافات مذهبی، دست به این اقدام زده است.

دولت فرانسه، از پخش برنامه‌های شبكه سحر یك بر روی ماهواره «یوتل ست» (eutelsat) جلوگیری مي‌كند. بنا بر این گزارش، شبكه ماهواره‌ای «یوتل ست»‌ كه از فرانسه هدایت مي‌شود، این اقدام را در پی اولتیماتوم كمیسیون نظارت بر شبكه‌های ماهواره‌ای فرانسه انجام داده است. كمیسیون مذكور، علت اولتیماتوم خود را نمایش فیلم «چشمان آبی زهرا» از شبكه سحر در تاریخ 13 دسامبر سال 2004 و نیز پخش مصاحبه این شبكه با چند تن از شهروندان فرانسوی درباره مسائل فلسطین عنوان كرده است.

كمیسیون نظارت بر شبكه‌های ماهواره‌ای، اظهار كرده كه فیلم «چشمان آبی زهرا»، مضمون ضدیهودی دارد و به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلافات مذهبی، دست به این اقدام زده است.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/12/04/06.aspx?&mode=print