نمایشگاه نسخ خطی و كتاب‌های چاپ سنگی برگزار مي‌شود
نمایشگاه نسخ خطی و كتابهای چاپ سنگی با مجموعه‌ای از قدیمي‌ترین تا جدیدترین آثار نفیس و بي‌نظیر ، 11 اسفند ماه سال جاری، همزمان با افتتاح ساختمان جدید سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران برگزار مي‌شود.

به نقل از ستاد خبری افتتاح ساختمان جدید سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران زینب بابك فرد دراین زمینه گفت: نسخه‌های معاصر مولف، نسخه‌های قدیمی علمی در زمینه پزشكی، نجوم، ریاضیات و طب، قدیمي‌ترین و زیباترین جلدهای كتاب و همچنین كتاب‌های نفیس به لحاظ خط، كتابت، آراستگی، تزئینات داخلی و... از جمله گروه‌های آثاری است كه در روز افتتاحیه ساختمان جدید سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران به نمایش گذاشته مي‌شود.

این كارشناس نسخ خطی كتابخانه ملی ایران با اشاره به نمایش دو برگ از "قرآن بزرگ یزدگردی" اهدایی از سوی یزدگردی در دو سمت چپ و راست ورودی كتابخانه ملی ایران در روز افتتاحیه تصریح كرد: كتاب "الخلاص" باقدمت هزار ساله، به عنوان قدیمي‌ترین نسخه‌خطی كتابخانه، "كلیات جامی" به خط و رقم جامی و "اشارات و تنبیهات" ابن سینا به خطر خواجه نصیرالدین طوسی متعلق به قرن هفتم از جمله قدیمی ترین آثاری است كه در نمایشگاه وجود دارند.

بابك فرد "ذخیره خوارزمشاهی" در طب و متعلق به قرن 8 و "التفهیم" ابوریحان بیرونی در نجوم و متعلق به قرن 10 را از دیگر آثار موجود در نمایشگاه نسخ خطی وكتاب‌های چاپ سنگی خواند و اظهار كرد: قرآن "نغمه" به كتابت عبدالوهاب نغمه، كار مكتب شیراز، به عنوان نایاب‌ترین و بي‌همتا ترین اثر در دنیا به لحاظ زیبایی خط،جلد،آراستگی درون، تذهیب و متعلق به قرن 13 از جمله منحصر به فردترین آثاری است كه در نمایشگاه وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه همچنین "مثنوی مولوی" به خط وصال شیرازی به عنوان نسخه‌ای كه مشابه آن در دنیا یافت نمي‌شود ، به نمایش گذاشته مي‌شود كه خط كتابت آن به نسخ و حاوی 6 دفتر مثنوی است كه سرآغاز هر دفتر با سر لوح زیبایی تزئین شده و جلد آن هنر "لطفعلی صورتگر" متعلق به قرن 13 است. به گفته وی "زادالمعاد" قدیمي‌ترین و دومین نسخه چاپ سنگی ایران بعد از قرآن مجید متعلق به سال 1251 هجری قمری ،"نخبه" كرباسی متعلق به سالهای 1180 تا 1262 هجری قمری ونسخه دیگری از زادالمعاد به خط میرزا محمد تبریزی متعلق به سال 1258 هجری قمری از آثار چاپ سنگی است كه در نمایشگاه روز افتتاحیه وجود دارد.

بابك فرد در پایان گفت: چاپ‌های سنگی "المعجم فی آثار ملوك عجم" درسال 1259 هجری قمری" لیلی و مجنون" ،"مكتبی شیرازی ،"مجالس المتقین"‌،"خمسه" نظامی و "عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات" محمدبن محمد قزوینی متعلق به سال 1264 هجری قمری نیز از دیگر آثار موجود در نمایشگاه نسخ خطی و چاپ‌های سنگی افتتاحیه كتابخانه ملی ایران است.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/11/27/08.aspx?&mode=print