کنگره بزرگداشت شیخ ابوالفتوح رازى برگزار می شود 

کنگره بزرگداشت شیخ ابوالفتوح رازی (حسین بن على بن محمد بن احمد خُزاعى نیشابورى) از عالمان قرن ششم ، بهار 84 برگزار می شود .

آستان حضرت عبدالعظیم ‏علیه السلام ، بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى و مؤسسه علمى - فرهنگى دارالحدیث (دانشکده - پژوهشکده - انتشارات) به ‏منظور معرفى و بزرگداشت شخصیت علمى و معنوى شیخ ابوالفتوح رازى،  ترویج معارف قرآنى و حدیثى اهل بیت‏ علیهم السلام ، تحقیق و پژوهش در میراث به جا مانده از آن مفسر و دانشمند کم ‏نظیر، ‌ شناخت جایگاه وتأثیر تفسیر ابوالفتوح بر سایر تفاسیر(اعم ازشیعه واهل سنت)،  و پس از حدود نه قرن از وفات وى همایش نکوداشتى برگزار می ‏کنند. 

محورهای این کنگره عبارتند از :

(الف) زیست ‏نامه ابوالفتوح رازى‏ :  1ـ‌ نسب و خاندان ابوالفتوح رازى،  2ـ تاریخ زندگى ابوالفتوح رازى، 3ـ‌ ابوالفتوح خزاعى رازى و ابوالفتوح عجلى شافعى (رى - اصفهان)،  4ـ‌ مقبره ابوالفتوح رازى در گذشته و حال، 5ـ‌ اوضاع اجتماعى - سیاسى در عصر ابوالفتوح رازى، 6ـ نقش رى در گسترش قرآن ‏پژوهى.  

(ب) شخصیت علمى ابوالفتوح رازى‏ : 1ـ شیخ ابوالفتوح رازى از نگاه عالمان و دانشمندان، 2ـ مشایخ و اساتید وى، 3ـ راویان و شاگردان وى، 4 ـ  معاصران وى، 5ـ ‌کتابشناسى ابوالفتوح رازى .

(ج) شخصیت تفسیرى ابوالفتوح رازى‏ : 1ـ نخستین تفسیر فارسى شیعه (تفسیر ابوالفتوح)، 2ـ ترجمه قرآن ابوالفتوح و ویژگی ‏هاى آن (مطالعه تطبیقى با دیگر ترجمه ‏ها)، 3ـ ویژگی ‏هاى تفسیر ابوالفتوح رازى (روضُ ‏الجنان و روح ‏الجنان)، 4ـ‌ اهل بیت‏ علیهم السلام در تفسیر ابوالفتوح، 5ـ‌ حکایت‏ ها و قصه ‏ها در تفسیر ابوالفتوح و نقد آنها، 6ـ احادیث موضوعه و اسرائیلیات در تفسیر ابوالفتوح، 7ـ ادبیات تفسیر ابوالفتوح (بحث‏هاى ادبى و بلاغى، سبک ‏شناسى ادبى، اشعار و...)، 8ـ بررسى تطبیقى تفسیر ابوالفتوح و سایر تفاسیر (مجمع‏ البیان، تفسیر کبیر فخررازى، کَشّاف، گازُر و...)، 9ـ تصحیح انتقادى و حواشى علامه شَعرانى بر تفسیر ابوالفتوح، 10ـ الهى قمشه ‏اى و تفسیر ابوالفتوح، 11ـ‌ کتابشناسى و نسخه ‏شناسى تفسیر ابوالفتوح، 12ـ‌ سبک ‏شناسى تفسیرىِ ابوالفتوح رازى، 13ـ‌ ضرب ‏المثل ‏ها، واژه‏ هاى کم یاب و اصطلاحات در تفسیر ابوالفتوح رازى، 14ـ‌ آیات الأحکام در تفسیر ابوالفتوح رازى، 15ـ فروق اللغات در تفسیر ابوالفتوح رازى.

(د) آثار ابوالفتوح رازى‏ : 1ـ‌ تألیفات ابوالفتوح رازى، 2ـ‌ ابوالفتوح رازى و شرح «شهاب» قاضى قضاعى(رَوح الأحباب)، 3ـ‌ حسنیّه (منسوب به ابوالفتوح)، 4ـ‌ ترجمه قرآن (منسوب به ابوالفتوح)، 5ـ‌ موردشناسى «شرح شهاب» ابوالفتوح در دیگر منابع .

(ه) اندیشه ‏هاى ابوالفتوح رازى‏ : 1ـ اندیشه ‏هاى کلامى ابوالفتوح رازى، 2ـ اندیشه ‏هاى فقهى و اصولى ابوالفتوح رازى، 3ـ علوم قرآنى از دیدگاه ابوالفتوح رازى، 4ـ سنّت و حدیث از نگاه ابوالفتوح رازى، 5ـ توانایی ‏هاى ادبى ابوالفتوح رازى .

 
Logo
https://old.aviny.com/news/83/07/23/06.aspx?&mode=print