نمایش فیلمهای ضد مایکل مور درآمریکا

دوفیلمی که به انتقاد ازمستند" فارنهایت911 "، اثرجنجال برانگیز" مایکل مور" می پردازند به زودی در بخش ارزشهای آمریکای باستان جشنواره رنسانس آمریکا به نمایش درمی آیند.

به نقل ازبی بی سی فیلمهای " مایکل مورازآمریکا متنفراست" و" مایکل ومن " دراولین جشنواره رنسانس فیلم آمریکا که دردالاس برگزارمی شود به نمایش درمی آیند.این رویداد هنری - سیاسی شاهد نمایش 21 فیلم ازفیلمسازان محافظه کاراست.

جیم هابارد مدیراین جشنواره دراین مورد می گوید :" این رویداد هنری نشان می دهد که آمریکا خانه ماست نه سرزمینی برای احمق هایی چون مایکل مور."
مستند  مایکل مور از آمریکا متنفراست" به کارگردانی " مایکل ویلسون " پاسخی به مستند " فارنهایت 911" است که به انتقاد ازسیاستهای جورج بوش می پرداخت.
این جشنواره علاوه براین به نمایش مستند" درورای مصیبتهای مسیح : تاثیر" می پردازد که نمایانگرعکس العمل مخاطبان نسبت به فیلم " مل گیبسون " است.

منبع:خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/22/10.aspx?&mode=print