شارون : بوش بهترین دوست اسرائیل است

آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفت : بوش دوست اسرائیل است و روابط دو کشور را به سطوحی رسانید که حتی در صورت تغییر رئیس جمهور این روابط تغییر نخواهد کرد .

به نقل از جروزالم پست ، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با این روزنامه اسرائیلی اظهار داشت : همکاری استراتژیک اسرائیل و آمریکا در دوره ریاست جمهوری جرج بوش "دوست اسرائیل " به سطوح بی سابقه ای رسیده است.

این روزنامه در ادامه می افزاید : شارون که تلاش کرده است در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خود را بی طرف نشان دهد در مصاحبه این هفته گفت که مطمئن است وضعیت روابط در صورت انتخاب جان کری نامزد دمکرات تغییری نخواهد کرد .

وی با اشاره به تثبیت این روابط بوسیله بوش گفت : اگر کری انتخاب شود یا اگر بوش انتخاب شود من مطمئنم سیاست همانی خواهد ماند که جرج بوش تثبیت کرد .

شارون گفت : شکی نیست که بوش دوست اسرائیل است و من هم فکر می کنم که روابط و همکاری استراتژیک بین دو کشور به سطحی رسیده است که هیچگاه در گذشته به این سطح نرسیده بود .

شارون روابط دوستانه و نزدیکی با بوش برقرار ساخته است با اینحال وی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد وی بوش را برکری ترجیح می دهد ، 5 بار و در سه جمله گفت که در انتخابات کشورهای دیگر دخالت نمی کند .

وی گفت : اول اینکه من در انتخابات دخالت نمی کنم . من هرگز در انتخابات دیگر کشورها دخالت نمی کنم و من امیدوارم"

با خنده ادامه می دهد :  که آنها نیز هرگز در انتخابات اینجا دخالت نکنند. من دخالت نمی کنم نیازی به دخالت ندارم و ممنوع است که من دخالت کنم .

شارون ادامه داد : " این پنهان نیست که آمریکا دوست ویژه اسرائیل است . یک دوست ویژه  و خوش خدمت .. یک دوستی سنتی بین آمریکا و اسرائیل است و این دو طرفه است .

منبع:خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/22/06.aspx?&mode=print