بازگشت‎ تیم‎ ملی‎ فوتبال‎ ایران‎ 

تیم‎ ملی‎ فـوتبـال‎ ایـران پـس‎ از برتری‎ مقابـل‎ تیـم‎ ملی‎ اردن‎ در چـارچـوب‎ رقابت‎ های‎ مقدماتی‎‎ جام‎ جهانی 2006 آلمـان‎ روز جمعه‎‎ به كشور بازگشتند.

ملی‎ پوشان‎ تیم‎ فوتبال‎ ایران‎ در مسابقه‎ برگشت‎ خود با تیم‎ اردن‎‎‎ در امان پایتخت‎ این كشور مـوفـق‎ شدند با نتیجـه‎ 2 بـر صفـر و بـا گلـهـای‎ علیرضا واحدی‎ نیكبخت‎ در دقیقه‎ 80 و عـلی‎ دایی‎ در دقیقه‎ 90 میزبـان‎ خـود را شكـسـت‎ دهند.

تیم‎ فوتبال‎ كشورمان‎ با كسب‎ 9 امتیاز و تفاضل‎‎‎ گل برتر نسبت‎ به‎ تیم‎ ملی‎ فوتبـال اردن‎‎ اكنون در صدر جـدول‎ رده‎‎ بنـدی‎ گـروه نخست‎‎ مسابقات مقدماتی‎‎ جام‎ جهانی 2006 آلمان‎ در منطقه‎ آسیا قرار گرفته‎ است‎.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/21/11.aspx?&mode=print