فراخوان‎ مسابقه‎‎ جایزه بزرگ‎ عكاسی‎

آژانس‎‎ عكس ایران درفراخوان هشتمین جایزه‎‎ بزرگ‎ بین‎ المللی‎‎ شارلمانی فـرانسـه از هنرمندان‎‎ دعوت‎‎ كرد برای‎ شركـت در ایـن مسابقه‎‎ عكاسی‎ , آثار خود را به دفتر این‎ آژانس‎ ارسال‎ كنند.

مـوضـوع ایـن‎ مسابقه‎ عكاسی‎‎ آزاداست‎ و هر عكاس‎ می تواند بایك‎ مجموعه‎‎ عكس‎ سیاه و سفید  ( 10تـا 15 قطعه‎ عكس‎ ) درابعاد 40 در 30 سانتیمتر در این‎ مسابقه‎ شركت‎ كند.

علاقه‎‎‎ مندان‎ به شركت‎ در جایزه بزرگ‎ عكاسـی‎ شارلمانی‎ فرانسه‎ حداكثرتا 25 شهریور فرصت‎ دارند آثارخود رابه‎ نشانی‎ خیابان‎ سهروردی‎ شمالی‎ ، میدان‎ شهید قندی‎ شماره‎‎ 17 طبقه سوم‎، آژانس‎‎ عكس ایران‎ ارسال‎ كنند یابرای‎ كسب‎ اطلاعات‎ بیشتر با شماره‎ تلفـن‎ 8518117 تماس‎ بگیرند.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/17/08.aspx?&mode=print