نخستین جشنواره كتاب، تحقیقات و پایان نامه‌های روابط عمومی برگزار می‌شود‎

سرپرست اداره‌ی كل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جشنواره‌ی كتاب، تحقیقات و پایان نامه‌هایی كه به موضوع روابط عمومی ‌پرداخته‌اند خبر داد.

مجتبی آقایی با بیان این مطلب افزود: پیشنهاد برگزاری این جشنواره از سوی موسسه‌ تحقیقات روابط عمومی مطرح شد و برگزاری جشنواره در دستور كار اداره‌ كل تبلیغات قرار گرفت.

وی، اهداف برگزاری این جشنواره را كمك به شناسایی استعدادها و ایجاد بستری مناسب برای رشد و نمو كسانی كه در حوزه‌ روابط عمومی به آفرینش آثار مكتوب همت كرده‌اند، عنوان كرد.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/15/04.aspx?&mode=print