دفتر تحکیم وحدت مراسم بزرگداشت امام موسی صدر را برگزار می کند
دفتر تحیکم وحدت طیف شیراز باهمکاری موسسه امام موسی صدر بزرگداشت امام موسی صدر را درآبان ماه امسال برگزار می کند.

مهدی درویش، مدیر روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت طیف شیراز و دبیر این همایش افزود: دفتر تحیکم وحدت طیف شیراز تلاش می کند با برگزاری همایشها و یادبودهای امام یاد وی را زنده نگه دارد و از افکار عمومی و دولت می خواهد تا با تحت فشارقراردادن قذافی این مسئله را هرچه زودتر روشن کند.

دبیر همایش امام موسی صدر با اشاره به خدمات امام موسی صدر به اسلام بیان داشت: امام خمینی ، امام موسی صدر و دیگر خادمان صدیق به انقلاب و اسلام تلاش کرده اند تا اسلام و تشیع را گسترش دهند و اکنون وظیفه ما جوانان است تا با ترویج تشییع در جهان برای احیای راه امام خمینی وامام موسی صدر گام برداریم.

 احمد علمشاهی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت طیف شیراز نیزگفت: امام موسی صدر در دورانی در ایران رشد یافت که روحانیت از آسیب های جدی رنج می برد. از یک سو روحانیت متحجر و متعصب که حتی امام خمینی (ره) را که مرجعیت مسلم زمان خود بود آزار می دادند و از سوی دیگر روحانی های درباری که اسیر زور و تزویر شده  بودند.

 علمشاهی با اشاره به ویژگیهای درخور یک رهبر شیعه، آگاهی کامل درتمامی ابعاد دین و شناخت دقیق از تمام زوایای زمانه خویش را از خصوصیتهای بارز امام موسی صدر نام برد.

 دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت از امام موسی صدر به عنوان یک روشنفکر دینی یاد کرد و اظهار داشت: امام موسی صدر به معنای واقعی روشنفکر یعنی اندیشمندی آگاه و بدور از تعصب و تنگ نظری و بدور از قدرت و تزویربود.

وی افزود: امروز اگر امام موسی صدر آزاد از بند مزدوران جهانی بود باید او را در عراق می یافتیم چرا که برای امام تنها حیثیت شیعه و اسلام و کرامت انسانها مهم بود.

منبع:خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/06/10.aspx?&mode=print