هاشم‎ زاده‎‎ برای‎ برنز به میدان‎ می‎ رود
مسعود هاشم‎ زاده‎ فرنگی‎ كـار ایـران با قبول‎‎ شكست‎ مقابل حریف‎ گـرجـستـانی‎ از راهیابی‎‎ به‎‎ مسابقه پایانی وزن‎ 96 كیلوگرم‎ بازیهای‎ المپیك‎ باز ماند.

هـاشـم‎ زاده‎‎ در این‎ مسابقه مقابل‎ راماز نـوزادزی‎ از گرجستان‎ با نتیجه‎ 4 بر 2 مغلوب‎ شد. هاشم‎ زاده‎‎ برای‎ كسب‎ نشان‎ برنز باید به مصاف‎ برنده‎‎ رقابت‎ تركیه و مصر برود.


 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/05/16.aspx?&mode=print