برگزاری کشتی پهلوانی قهرمانی کشور

بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته های کشتی پهلوانی و مهارتهای ورزش باستانی برگزار می شود. رئیس فدراسیون ورزشهای باستانی و کشتی پهلوانی در گفت و گو با سایت اطلاع رسانی سازمان تربیت بدنی ضمن بیان مطلب فوق افزود: این مسابقات در رده های سنی نوخاسته ها(نوجوانان)، نوپهلوانان ( جوانان) طی روزهای 28 الی 30 مرداد ماه در استان همدان برگزار خواهد شد. سیدعبداله سجادی اظهار داشت: کشتی پهلوانی نوخاسته ها در سه وزن 50تا 60، 60 تا 70 و 70+ کیلو و کشتی پهلوانی نوپهلوانان در سه وزن 70 تا 80، 80 تا 90 و 90+ کیلو برگزار خواهد شد. وی افزود: در رشته های مهارتهای فردی ورزش باستانی نوخاسته ها در بازی بادومیل سه و چهار میل به ترتیب با میل های 1 کیلوگرمی و 750 گرمی شرکت خواهند کرد. سجادی گفت: در رده سنی نوپهلوانان این عزیزان در رشته های سنگ 60 کیلو کباده 16 کیلو میل بازی با 4، 3 و 2 میل سه کیلویی و چرخ به رقابت خواهند پرداخت. وی در پایان افزود: متولدان سالهای 67 تا 70 رده سنی نوخاسته و متولدان 63 تا 66 دررده سنی نوپهلوانان قرار خواهند داشت.

Logo
https://old.aviny.com/news/83/05/25/10.aspx?&mode=print