ایران میزبان مسابقات هندبال قهرمانی آسیا

امسال ایران میزبان مسابقه های هندبال قهرمانی باشگاههای آسیا است . رئیس فدراسیون هندبال كشور روز گذشته در سمنان افزود : مسابقه های هندبال باشگاههای آسیا با حضور ده تیم از نهم مهر در تهران آغاز می شود. رحیمی گفت : در این رقابت ها دو تیم هندبال فولاد مباركه سپاهان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران به عنوان نماینده های كشورمان حضور خواهند داشت . رئیس فدراسیون هندبال همچنین از حضور تیم هندبال ایران در مسابقه های جوانان آسیا در هند خبر داد و افزود : تیم هندبال كشورمان شهریور امسال راهی این كشور خواهد شد. وی افزایش بیست در صدی اعتبارات امسال این فدراسیون را یادآور شد و گفت : به منظوراستاندارد سازی سالنهای هندبال و كاهش آسیب های ورزشكاران امسال در سالنهای هندبال استانهای تهران , مركزی , اصفهان , كرمان و خراسان بااعتبار بیش از دو میلیارد ریال كفپوشهای استانداردنصب می شود. رحیمی افزود : فدراسیون هندبال اجرای 240 فعالیت ورزشی را با هماهنگی هیاتهای ورزشی سراسركشور تصویب كرده است .

Logo
https://old.aviny.com/news/83/05/20/15.aspx?&mode=print