اشتغال فرزندان شهيد دغدغه اصلی بنیاد شهید

مشكل بيكاري فرزندان شهدا، دغدغه اصلي مسئولان بنياد شهيد و امور ايثارگران است.  به گفته مدير كل اشتغال بنياد شهيد 13 هزار فرزند شهيد بيكار هستند.

«محمد شيراوند»، مدير كل اشتغال و خود اتكايي بنياد شهيد با بيان اين مطلب گفت: در برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در سال جاري، امكان استخدام حداقل سه‌هزار نفر از اين افراد در دستگاه هاي دولتي و غير دولتي فراهم شده و فرصت‌هاي خود‌اشتغالي با اعطاي وام قرض‌الحسنه، كارمزد 5/1 درصد وسرانه 50 ميليون ريال نيز براي حدود چهارهزار نفر ايجاد شده است.
وي افزود: اين در حالي است كه ما براي ايجاد اشتغال حدود شش هزار نفر در سال جاري، كمبود اعتبار داريم.
مدير كل اشتغال و خوداتكايي بنياد شهيد در پايان با تأكيد بر نبود بودجه كافي براي اشتغال اظهار داشت: اميدواريم با مساعدت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شوراي عالي اشتغال، مشكل اعتباري تأمين فرصت‌هاي شغلي براي فرزندان و خانواده‌هاي شاهد حل شود.
 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/05/06/03.aspx?&mode=print