تصميم كنفدراسيون فوتبال آسيا؛ نصرتي 4 بازي ؛ بداوي و رضايي 2 بازي محروم شدند

گروه اعزامي ايپنا به جام ملت هاي آسيا: شب گذشته محمد دادكان رييس فدراسيون فوتبال، در محل اردوي تيم ملي با دو بازيكن خاطي كه در انظار عمومي رفتارهاي زننده اي را از خود بروز دادند گفت و گو كرد. او قصد داشت در ابتدا علي ناجي بداوي بازيكن جوان جناح چپ ايران را به كشور بازگرداند. وي در ابتدا گذرنامه بداوي را به او تحويل داد و گفت: شما به ايران برگرديد. پس از برخورد قاطعانه دادكان با اين بازيكن رحمان رضايي ديگر ملي پوش كشورمان كه يك طرف ماجراي داخل زمين بود، از محمد دادكان خواست به واسطه اينكه مقصر اصلي خود رضايي بوده است، بداوي را ببخشد.
اين اصرار و پادرمياني براي چند دقيقه ادامه يافت تا اينكه دادكان نسبت به راي اوليه خود تجديد نظر كرد و تصميم گرفت تا اين دو بازيكن را ببخشد.
بر پايه اين گزارش پس از اين ماجرا دكتر محمد دادكان از خبرنگاران و عكاسان چيني خواست تا از صحنه آشتي كنان بداوي و رضايي خبر و عكس تهيه كنند.
او در پاسخ به خبرنگاران تصريح كرد:

ما هيچگاه نگفته بوديم كه محروميت احتمالي در انتظار اين دو بازيكن خواهد بود. نظر ما بر اين بود كه ابتدا مساله را به طور دقيق بررسي كنيم و پس از شنيدن نظرات دو طرف بتوانيم بر اساس مصلحت، تصميمي به نفع فوتبال ملي بگيريم.
به گزارش ايپنا، هر چند رسانه هاي ايراني فشار زيادي را براي محروميت اين دو بازيكن وارد كردند، مسوولان فدراسيون فوتبال كشورمان تصميم گرفتند تا برخورد مدارا آميز با اين دو بازيكن داشته باشند.
در اين حال کميته انضباطی کنفدراسيون فوتبال آسيا سه بازيکن ايران را با محروميت تنبيه کرد.
بر اساس راي صادره محمد نصرتی كه در يك صحنه بدون توپ با لگد به کمر بازيکن عمان ضربه زده بود از حضور درچهارديدار آتي محروم است. همچنين رحمان رضايی و علی بداوی هرکدام دوجلسه ازهمراهی تيم ملی محروم و مبلغ 3500 دلار جريمه شدند. داور ديدار هم از ادامه رقابت ها محروم شد.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/05/04/09.aspx?&mode=print