سخنگوي شوراي مسلمانان بريتانيا:
ممنوعيت حجاب در فرانسه حمايت از آن را افزايش داده است

اولين عامل افزايش حمايت از حجاب در انگلستان، ممنوعيت پوشش اسلامي در مدارس دولتي فرانسه است.
شعبانه خان، سخنگوي شوراي مسلمانان بريتانيا با بيان اين مطلب گفت: عامل ديگر نيز تصميم ناعادلانه دادگاه دفاع از حقوق بشر اروپا در حمايت از يك دانشگاه تركيه‌اي براي غيرمجاز خواندن حجاب اسلامي است.
وي افزود: گسترش چنين جنبش‌هايي در جامعه مسلمانان بريتانيا، نشان از توجه پيروان محمد(ص) به فريضه حجاب دارد.
طرح ايجاد مجمع حفظ حجاب براي دفاع از حقوق پيروان اسلام در مبارزه با تمام موانعي كه مخالف شئون اسلامي در دولت‌هاي اوپايي است باعث به وجود آمدن بحث‌هايي در جامعه مسلمانان انگلستان شده است.
اين مجمع در ماه جولاي سال جاري ميلادي به كوشش جامعه زنان مسلمانان بريتانيا و انجمن مسلمانان اين كشور تشكيل شد و از ديگر اهداف آن مي‌توان به مبارزه با حذف حجاب در مدارس و محافل اجتماعي كشورهاي غرب اروپا اشاره كرد.
گفتني است، اين مركز اسلامي در اولين گام، روز چهارم سپتامبر كه مصادف با بازگشايي مدارس فرانسه است را به عنوان روز جهاني حجاب نام‌گذاري كرده است.

Logo
https://old.aviny.com/news/83/05/04/03.aspx?&mode=print