كتاب «استخاره» منتشر شد

 كتاب استخاره تألیف آیت‌الله موسوی همدانی منتشر شد.
به گزارش ”خبرگزاری قرآنی ایران“(ایكنا)، این كتاب كه برگرفته از آیات قرآنی است، با ترجمه‌ای ساده و روان به تفسیر آیات پرداخته است.
تنظیم كتاب «استخاره» بر عهده علی فلسفی بوده و فرزانه حسن‌زاده مصحح این مجموعه است.
كتاب فوق با خط عثمان طه ترجمه آیت‌الله موسوی همدانی به چاپ رسیده است.
كتاب «استخاره» در قطع یك‌دوم و یك‌چهارم وزیری توسط نشر گلگشت چاپ شده است.
 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/05/03/09.aspx?&mode=print