افتتاح اولین دانشكده علوم اسلامی درآلمان

اولین دانشكده علوم اسلامی آلمان با حمایت رهبران مسیحی این كشور آغاز به كار كرد. به گزارش ”خبرگزاری قرآنی ایران“(ایكنا)، رییس دانشكده اسلامی برلین گفت: جامعه آلمان با وجود برخورداری از سازمان‌های اسلامی نیازمند بنا نهادن دانشكده‌‌ای بود كه علوم اسلامی ـ قرآنی نیز در آن تدریس شود. این مركز علمی كه از وجود استادان آلمانی و برخی كشورهای اسلامی برخوردار است. عبدالهادی كریستیان هوفمن گفت: ما یك موسسه دینی نیستیم و فتوا صادر نخواهیم كرد، بلكه سازمانی آموزشی هستیم كه توسط مسلمانان و برای مسلمانان پایه‌گذاری شده است. هدف این دانشكده توسعه و گسترش تمام جنبه‌های اجتماعی مسلمانان آلمان است. او افزود: تمام احزاب وگروه‌های مسلمان مي‌توانند درفعالیت‌های این دانشكده شركت داشته باشند. هوفمن كه قبل از تشرف به اسلام یكی از اعضای رهبری فدرال جامعه دمكراتیك مسیحیان آلمان بود،استقبال جامعه آلمان رامثبت ارزیابی كردوگفت: كشور آلمان دیریازودپذیرای دانشكده اسلامی برلین خواهدبود.گفتنی است،افتتاح این دانشكده اسلامی همزمان بامحدودیت‌ها است كه توسط كشور آلمان در خصوص فعالیت‌ مجامع اسلامی اعمال می‌شود.

Logo
https://old.aviny.com/news/83/04/14/04.aspx?&mode=print