خودداري از پخش فيلم « مايكل مور » در آمريكا

شركت سينمايي والت ديسني آمريكا اعلام كرد : به دليل اينكه نمي خواهد به نيمي از مردم آمريكا كه هنوز طرفدار بوش هستند پشت كند , در توزيع و پخش فيلم مستند ضد جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به نام « فارنهايت نوزده سپتامبر » ساخته « مايكل مور » كارگردان مشهور آمريكايي كه جايزه نخل طلاي كن را براي ساخت اين فيلم از آن خود كرد , هيچ مشاركتي نخواهد داشت .

به گزارش خبرگزاري فرانسه مدير اين شركت سينمايي گفت : اين فيلم درباره مسائل سياسي است و ما نمي خواهيم با مشاركت در پخش آن به نيمي از مردم آمريكا پشت كنيم .
وي افزود : عده اي قصد دارند اين فيلم پيش از برگزاري انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا اكران شود و اين در حالي است كه در اين فيلم بسياري از سياستهاي جرج بوش به عنوان يكي از نامزدهاي اين انتخابات به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است .

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/03/17/03.aspx?&mode=print