ترور امام جمعه نجف پس از پایان نماز در حرم

خودروی امام جمعه نجف اشرف هدف حمله قرارگرفت
شبکه العالم از تیراندازی به خودروی امام جمعه نجف اشرف خبرداد. خودروی حامل صدرالدین قبانجی پس از پایان نماز جمعه در حرم امیرالمومنین(ع) در نجف اشرف هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت.قبانجی از امامان جمعه نزدیک به آیت ا... سیستانی به شمار می آمد.

خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد،خودروی « صدرالدین قپانچی» روحانی شیعه و از رهبران مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق امروز پس از نماز جمعه در شهر نجف گلوله باران شد.

هنوز مشخص نیست در این حادثه به قپانچی آسیب رسیده است یا خیر.

این تیراندازی در ورودی شمالی بارگاه حضرت علی (ع) كه هواداران صدر در آنجا مستقر بودند رخ داد. خبرنگار فرانس پرس گزارش داد پس از این حادثه نیز تعدادی از مردان مسلح یك نفر را بازداشت كردند. قپانچی رییس دفتر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در شهر نجف است. هنگامی كه درگیری بین نیروهای مقتدا صدر و نظامیان اشغالگر عراق در نجف تشدید شده بود، قپانچی دو بار از نیروهای صدر خواسته بود نجف را ترك كنند.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/03/09/03.aspx?&mode=print