25 ميليون دلار براي ساخت سريعترين کامپيوتر جهان
دپارتمان انرژي آمريكا قصد دارد سفارش ساخت سريع‌ترين ابر كامپيوتر جهان را بدهد.به همين منظور دپارتمان انرژي آمريكا قراردادي به ارزش 25 ميليون دلار با مركز علوم كامپيوتر اين كشور به امضا رساند.

بر اساس گزارش‌هاي موجود اين دپارتمان به دنبال ابر كامپيوتري است كه قادر به محاسبه و پردازش پنجاه تريليون عمليات در ثانيه باشد. اين كامپيوتر همچنين بايد ظرفيتي معادل 250 ترافلوپ نيز باشد. اين در حالي است كه سريع‌ترين كامپيوتر جهان در ژاپن 40 ترافلوپ ظرفيت دارد.

به اعتقاد كارشناسان كار ساخت سريع‌ترين ابر كامپيوتر جهان پروژه‌اي پنج ساله خواهد بود. از اين كامپيوتر در علوم پيچيده زيادي همچون بيولوژي، تشخيص آب و هوا و مسائل مرتبط با انرژي استفاده خواهد شد.

 

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/03/06/09.aspx?&mode=print