اصابت موشکی به داخل حرم حضرت علی(ع) 10 مجروح برجای گذاشت‎

به گزارش خبرگزاري رويتر از نجف، اين حركت مي‌تواند خشم شيعيان عراق را برانگيزد. و به گفته شاهدان، به يكي از وروديهاي حرم در اين حمله آسيب وارد شد.

هنوز مشخص نشده است چه كسي اين موشكها يا خمپاره‌ها را شليك كرده و اين در حالي است كه نيروهاي آمريكايي در حال درگيري با نيروهاي طرفدار مقتدا صدر، روحاني عراقي هستند. مقامات طرفدار صدر در حرم امام علي (ع) اعلام كردند 10 نفر در اين حمله زخمي شده‌اند و پنج يا شش موشك به ساختمان حرم برخورد كرده است.

هنوز نيروهاي آمريكايي در اين خصوص اظهارنظري نكرده‌اند. و اين در حالي است كه اوايل اين ماه گنبد طلايي اين حرم در درگيريها آسيب ديد.
نيروهاي آمريكايي و نيروهاي طرفدار مقتدا صدر هر يك طرف مقابل را به وارد كردن اين آسيب به حرم مطهر امام علي (ع) متهم مي‌كنند.
همچنين خبرگزاري فرانسه ساعتي پيش، از برخورد يك خمپاره به چند متري حرم مطهر امام علي (ع) در نجف خبر داد كه در نتيجه آن چهار نفر زخمي شدند.

بنا بر اين گزارش، صداي چندين انفجار حدود يك كيلومتري مرقد امام علي(ع) شنيده شده و دود سياه به هوا برخاست. شهر نجف از آغاز ماه آوريل شاهد درگيري‌هاي شديد بين نيروهاي آمريكايي و شبه نظاميان مسلح طرفدار مقتدا صدر بوده است.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/03/05/04.aspx?&mode=print