وضعیت نشر كتاب در اردیبهشت 1383
2836 عنوان كتاب در اردیبهشت ماه 1383 منتشر شد. به گزارش روابط عمومی خانه كتاب، براساس آمار موجود در بانك اطلاعاتی این موسسه این كتاب‌ها در شمارگان 10 میلیون و 58 هزار و 150 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 3595 جلد بود.
براساس این گزارش 2836 عنوان در 2 میلیارد و 335 میلیون و 96 هزار صفحه انتشار یافت و هر كتاب به طور متوسط در 266 صفحه منتشر شده است.
بنابراین گزارش، در اردیبهشت ماه 1676 عنوان (59 درصد مجموع كتاب‌ها) چاپ نخست و 1160 عنوان (41 درصد مجموع كتاب‌ها) چاپ مجدد 1916 عنوان (68 درصد مجموع كتاب‌ها) تالیف و 920 عنوان (32 درصد مجموع كتاب‌ها) ترجمه بود.

این گزارش می‌افزاید: از 2836 عنوان كتابی كه در اردیبهشت ماه منتشر شد بیشترین كتاب‌ها با 771 عنوان به موضوع ادبیات اختصاص داشت و پس از آن به ترتیب موضوع‌های علوم عملی با 420 عنوان، علوم اجتماعی با 419 عنوان، دین با 259 عنوان، هنر با 183 عنوان، علوم طبیعی و ریاضیات با 172 عنوان، تاریخ و جغرافیا با 165 عنوان، فلسفه با 160 عنوان زبان با 150 عنوان و كلیات با 137 عنوان قرار گرفته اند.
گفتنی است، در این ماه، 367 عنوان (13 درصد مجموع كتاب‌ها) برای كودكان و نوجوانان و 315 عنوان (11 درصد مجموع كتاب‌ها) كتاب كمك درسی و آموزشی منتشر شد.

همچنین از میان 2836 عنوان كتابی كه در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد 84 عنوان (3 درصد مجموع كتاب‌ها) در شهرستان‌ها و 2752 عنوان (97 درصد مجموع كتاب‌ها) در تهران انتشار یافته است و براساس آمار موجود در بانك اطلاعات خانه كتاب تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 3926 عنوان كتاب در كشور منتشر شده است.

 

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/03/04/07.aspx?&mode=print