سایت اطلاع رسانی امام موسی صدر افتتاح شد
سایت اطلاع رسانی امام موسی صدر توسط رئیس جمهوری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری فارس رئیس جمهوری در حاشیه همایش امام موسی صدر اندیشه ربوده شده، از سایت اطلاع رسانی این شخصیت دینی و سیاسی كه توسط موسسه فرهنگی امام موسی صدر ایجاد شده دیدن و آنرا رسما افتتاح كرد. رئیس جمهوری سپس از نمایشگاه عكس و اسناد مربوط به زندگی امام موسی صدر و روند ربوده شدن وی بازید كرد.

علاقه‌مندان برای كسب اطلاع از شخصیت امام موسی صدر می‌‌توانند به سایت اینترنتی به آدرس www.imamsadrnews.org مراجعه كنند.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/29/07.aspx?&mode=print