ایران، ركورددار تولید كتاب در جهان اسلام

مشاور مدیر کل سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو ) گفت: اطلاعات آمارى یونسکو نشان می‌دهد که ایران از نظر تولید کتاب در جهان اسلام مقام نخست را داراست.

احسان نراقی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این امر نشانگر این است که به رغم وجود برخی مشکلات، ممیزى در ایران کاهش یافته و آزادى در زمینه چاپ و انتشار آثار مکتوب، بیشتر شده است.

وى درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار داشت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کارناوال فرهنگی است و موجب تحرک و نشاط در بازار کتاب می‌شود.

نراقی افزود: در این نمایشگاه هر ساله نویسندگان، ناشران، پژوهشگران داخلی و خارجی و صاحبان فکر و قلم به عرضه محصولات فرهنگی و تبادل اندیشه خود می‌پردازند. وى گفت: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نمایشگاه کتاب تهران در نامه‌اى به محمد توکل، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، خواستار ارایه طرح انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2006 یا 2007 میلادى شدند.

وى اظهار داشت: این اتحادیه در نامه خود، از دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران خواست که سازمان بین‌المللی علمی، فرهنگی و آموزشی (یونسکو) براى بررسی امکانات، مذاکره درباره اجرایی شدن این طرح و چگونگی همکارى‌هاى آینده با ایران کارشناسانی را به تهران اعزام کند.

نراقی ادامه داد: افزایش چاپ و انتشار کتاب طی دهه اخیر در ایران، برگزارى هرساله نمایشگاه بین‌اللملی کتاب و نیز راه‌اندازى کتابخانه ملی جدید ایران از مهم‌ترین دلایلی است که در نامه اتحادیه ناشران و کتابفروشان به دبیرکل کمیسیون یونسکو در ایران براى پیشنهاد انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب به آن اشاره شده است.

شهرهاى مادرید، اسکندریه مصر، دهلی نو، بندر آندرس بلژیک و مونترال کانادا از سال 2001 میلادى تاکنون به ترتیب به عنوان پایتخت جهانی کتاب انتخاب شدند. شهر مونترال براى سال 2005 میلادى به عنوان پایتخت جهانی کتاب انتخاب شده است.

پذیرش قانون‌هاى جامع کتاب (مسائل حقوقی، مالی، معافیت‌هاى گمرگ و پستی )،کپی رایت (مالکیت فکرى و معنوى) و تشکیل انجمن ملی کتاب از نماینگان بخش خصوصی و دولتی با تأیید شهردار تهران، سه شرط اصلی انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2006 و یا 2007 میلادى است.

وى در پاسخ به این پرسش که انتخاب تهران به عنوان پایتخت جهانی کتاب چه منافعی براى حوزه کتاب ایران در پی دارد؟ گفت: هدف یونسکو از انتخاب یک شهر به عنوان پایتخت جهانی کتاب شناسایی و اشاعه فرهنگ‌ها و معرفی انواع تألیف‌هاى آن کشور در سطح جهانی است.

به گفته مشاور مدیر کل یونسکو، انتخاب یک سال براى کشور به عنوان پایتخت جهانی کتاب، با توجه به تجربه‌هاى پیشین تحرک قابل توجهی در حوزه کتاب شده و زمینه ارایه اطلاعات مربوط به کتاب، فرهنگ و بسیارى از مسایل وابسته به آن در کشور انتخاب شده و در عرصه جهانی را ایجاد کرده است. وى افزود: انتخاب یک شهر به عنوان پایتخت جهانی کتاب توسط یک کمیته داورى بین‌المللی صورت می‌گیرد که این کمیته مرکب از نماینده «اتحادیه بین‌المللی ناشران»، نماینده «فدراسیون بین‌المللی کتابفروشان»، نماینده «فدراسیون بین‌المللی کتابخانه‌ها در جهان» و نماینده «یونسکو» می‌باشد.

وى درباره معاهده کپی رایت گفت: در صورتی که ایران به قانون «کپی رایت» بپیوندد، امنیت فکرى و روحی تولیدکنندگان و ناشران داخلی و خارجی تأمین می‌شود. 


 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/28/03.aspx?&mode=print