كشف تند یس داریوش از یك كانادایی در مصر

 
ماموران گمرك فرودگاه قاهره ( پایتخت مصر ) تند یس داریوش پادشاه ایران باستان را از چمدان یك كارشناس كانادایی كشف و ظبط كردند.
ماموران گمرك فرودگاه قاهره پس از بازرسی چمدان این كارشناس شركت نفت مصر كه پس از پایان ماموریت خود در این كشور، قصد سفر به لندن را داشت به جسم مشكوكی برخورد كردند كه معلوم شد تندیس یك پادشاه ایرانی است.این كانادایی در مراحل بازجویی ادعا كرده است كه این تندیس را قاچاق نكرده است و در بازدید اخیر خود از ایران، آن را به عنوان هدیه به او داده اند.
این روزنامه به تاریخ سفر این كانادایی به ایران اشاره ای نكرده است.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/13/08.aspx?&mode=print