حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني در مراسم اختتاميه همايش جهاني حکمت مطهر
 حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني در مراسم اختتاميه همايش جهاني حکمت مطهر شهادت استاد مطهري را نشانه صحت راه ، نوشته ها، و آموزه هاي او دانست .

رييس مجمع تشخيص نظام با اشاره به نقش تاريخي استاد مطهري در روند شکل گيري انقلاب اسلامي گفت : مطهري در حساسترين مقطع تاريخي دست به قلم برد  و افکار ناب اسلامي را مطرح ساخت . بعد از پيروزي مشروطه نقش روحانيت در ميان مردم بيش از بيش آشکار شد و اين زمينه اي براي استعمارگران شد تا روحانيت را به حاشيه برانند .

وي در ادامه افزود: در زمان رضا خان که مراکز علمي و ديني ايران فعاليت گسترده اي نداشت مطهري وارد حوزه علميه قم شد و زماني که در سال 1320 فضاي سياسي باز شد روحانيت ما سرکوب شده بود و مراکز علمي از وجود طلاب تحصيل کرده خالي بود . در اين دوران به سرعت با حضور افرادي چون امام خميني (ره) و آيت الله بروجردي (ره) حوزه  علميه رشد يافت و به سرعت ، تربيت طلاب که پيشاهنگ آنها شهيد مطهري بود در مسير تحقيقات عميق اسلامي و حقايق ناب اسلام قرار گرفت .

حجت الاسلام رفسنجاني در ادامه،  با اشاره به مقطع تاريخي دهه 40 و 50 و حضور افکار کمونيستي و مارکسيستي از يک سو، و نظريات داعيه داران سياسي و ملي گرا از سوي ديگر در ميان جوانان،  گفت  : مطهري در اين زمان راه اعتدال را پيش گرفت و با زباني ساده و قابل فهم به شبهات ايجاد شده در جامعه پاسخ گفت و در واقع جامعه را از دام شبهات نجات بخشيد . وي زمينه را براي هدايت افکار مردم به سمت اسلام مهيا ساخت .

هاشمي رفسنجاني در پايان سخنان خود با اشاره به اين که شهادت مطهري صحت راه و نوشته هاي وي را تاييد کرد گفت : مجموعه آثار مطهري همواره ماندگار است ، هيچ گاه رنگ و بوي کهنگي به خود نمي گيرد و همواره به عنوان مرجع در ميان انديشمندان قرار دارد .

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/10/04.aspx?&mode=print