پنجشنبه 10 اردیبهشت 1383 9 ربیع الاول  1424 29 آوریل 2003

ایران
- خاتم : با موج نادرست گران برخورد م کنم
- احتمال طغان رودخانه ها در پنج استان کشور
- اتفاق افتاد : رودر رو NPT در اجلاس مقدمات بازنگرى در معاهده
- دپلماتهاى اران و آمرکا در نوورک
- صنام روى سکوى قهرمان آسا استاد
- شکات ک زن از پزشک به دادسرا : دگر نم توانم گره کنم
- از سوى منتجب نا اعلام شد : مجمع روحانون به حضور دوباره مرحسن موسوى علاقه نشان داد
- خاتم امروز به بحرن م رود
- پام کتب پادشاه بحرن تقدم رس جمهورى شد.

خبر
- قرارداد فروش گاز اران به امارات متحده عرب ، امضا شد
- معاون وزر نفت در امور نفت و گاز خزر : تاسسات انتقال و فرآورش نفت خام دراى خزر آماده بهره بردارى شد
- کروب : در تصوب برنامه چهارم نهات حوصله را به خرج م دهم
- وزر آموزش و پرورش : حقوق معلمان افزاش م ابد
- درباره گرانها، خاتم : باد تشرى بزنم
- عضو کمسون بهداشت و درمان مجلس : حادثه ارانمهر از نبود نظارت در
- سستم بهداشت کشور ناش م شود
- "خبر" علل ابطال و تاخر پروازهاى هواپما را بررس م کند، اران ! رکورددار تاخر

جمهوری اسلامی
- کاربرد گسترده گازهاى فلج کننده عله مردم عراق ، توسط نظامان آمرکا
- انتقاد رس جمهورى از موج لجام گسخته گران و عدم کنترل قمتها
- خط لوله انتقال نفت دراى خزر به تهران ، امروز با حضور رس جمهورى افتتاح م شود
- درخواست پاول از آژانس انرژى اتم روسه و اتحاده اروپا براى اقدام هماهنگ با آمرکا عله اران
- الحادگرا در مدارس انگلس تدرس م شود
- مقامهاى سوره ک انبار مهمات را در اطراف دمشق کشف کردند
- آمرکا خواستار اقدام قطر عله شبکه الجزره شد

ایران نیوز
- اعتراف خاتم به وجود خودکامگ
- هشدار معاون وزارت امور خارجه در مورد سلاحهاى هسته اى اسرال
- آصف ، انفجارهاى اخر سوره را محکوم کرد
- زنگنه : اگر مذاکرات در مورد نرخ گاز صادرات به ترکه به نتجه نرسد، موضوع به داورى بن الملل ارجاع خواهد شد
- البرادع : ماه جولاى به فلسطن اشغال م رود
- کشته شدن ۱۰۷ نفر در جران درگرى مسلحانه در جنوب تالند

خراسان
- رس جمهورى : با گران برخورد م کنم
- آمرکا اسناد سلاحهاى شما عراق را به آلمان تحول داد
- تخصص ترن بمارستان سوختگ تهران ، تعطل م شود
- فروش اوراق مشارکت در برنامه چهارم به صفر م رسد
- اجراى طرح ارتقاى شغل معلمان اواخر اردبهشت آغاز م شود
- مجمع روحانون از کاندداتورى مر حسن موسوى براى راست جمهورى حمات م کند
- کشف پرونده اى در عراق ، احتمال زنده بودن امام موس صدر را قوت بخشد
- مجلس تصوب کرد : قراردادهاى بش از ک ملون دلار فقط با مناقصه

ایران دیلی
- رس جمهورى خواستار کنترل و نظارت بر قمتها شد
- وزر کشور : شوراى نگهبان موظف به روشنگرى درباره ردصلاحت شدگان است
- درخشش بشقاب پرنده ها در آسمان اران
- ۱۱۲ نفر کشته در زدوخوردهاى تالند
- هشدار اران به جهان درباره تسلحات اتم اسرال
- رس قوه قضاه خواستار استفاده از تکنک هاى مدرن بازجو شد
- اردن خواهان برقرارى روابط گسترده با اران است
- آصف ، انفجارهاى اخر سوره را محکوم کرد

كيهان
- آخرين خبرها از عراق: باران بمب و موشك آمريكايي بر سرمردم فلوجه
- سكوت رئيس جمهور در قبال گراني‌ شكسته شد
- پاسخ وزير آموزش و پرورش به كيهان درباره ارتقاي شغلي معلمان
- استقبال نمايندگان از اقدام شهرداري در برابر گستاخي آلمان
- دانشجويان نماينده مستعفي را هو كردند.

اطلاعات
- رئيس جمهوري: جلوي گراني لجام گسيخته بايد گرفته شود
- طرح انتقال و معاوضه نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر به بهره‌برداري رسيد.
- مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي: روند اوضاع در حال بهبود به سود ايران است
- ايجاد مناطق آزاد جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه ممنوع شد.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/10/02.aspx?&mode=print