کاریکاتور/ باغ برجام

بازگشت به آرشیو کاریکاتور های آوینی

عربستان,وعده,100 روزه,امید,اسرائیل,اعتدال,عدل,روحانی,رئیس جمهور,رکود,اقتصاد,اقتصادی,مریض,کاریکاتور,کاریکاتور سیاسی,عباس گودرزی,آوینی,

95/08/11

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved