کلیپ ها و مستند های تلوزیونی

مستند شوک - تخلفات اینترنتی
 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 تخلفات اینترنتی - قسمت 1 - 1 wmv 10,512
2 تخلفات اینترنتی - قسمت 1 - 2 wmv 10,289
3 تخلفات اینترنتی - قسمت 1 - 3 wmv 12,141
4 تخلفات اینترنتی - قسمت 2 - 1 wmv 13,545
5 تخلفات اینترنتی - قسمت 2 - 2 wmv 8,997
6 تخلفات اینترنتی - قسمت 2 - 3 wmv 9,952

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ ها و مستند های فرهنگی و اجتماعی


 
 
https://old.aviny.com/clip/tv/shok-T-I.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved