مستند پرونده غیر مختومه
(اهمیت بررسی رویدادهای تاریخی بر کسی پوشیده نیست. حافظه ی تاریخی بشریت عموما و یک ملت خصوصا می تواند چراغ راهی برای اقدامات حال و آینده باشد. به همین دلیل مستکبران جهانی سعی کرده اند که ملت ها به آنچه بر آن ها گذشته است مراجعه نکنند. تا با کمترین چالشی از طرف توده ها و نخبگان در چپاول منابع آن ها مواجه نشوند. با توجه به برنامه های متعدد و اقداماتی که علیه ملت ایران صورت می گیرد. لازم دانسته ایم که به مرور اجمالی رویدادهای مغفولی که توسط بیگانگان در ایران صورت گرفته است بپردازیم و از آن برای تحلیل رفتارها و برنامه های حال حاضر آنان استفاده نماییم)
ردیف نام کلیپ

توضیحات

دانلود پخش فرمت حجم
1 مستند پرونده غیر مختومه (بخش اول) مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) mp4
(دانلود)
34,180
2 مستند پرونده غیر مختومه (بخش دوم) mp4
(دانلود)
34,180
3 مستند پرونده غیر مختومه (بخش سوم) mp4
(دانلود)
34,180
4 مستند پرونده غیر مختومه (بخش چهارم) mp4
(دانلود)
34,180
5 مستند پرونده غیر مختومه (بخش پنجم) mp4
(دانلود)
33,666

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
https://old.aviny.com/clip/siyasi/parvande-gheire-makhtome/parvande-gheire-makhtome.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved