مستند هزار تو

13 / 3 / 92

تجزیه بحرین

(اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش به روزی اشاره می کند که امبر عباس هویدا نخست وزیر و اردشیر راهدی وزیر امور خارجه ی رژِیم بر سر بردن لایحه به مجلس شورای ملی بحث می کنند کسی حاضر نیست آن را به صحن مجلس ببرد و بخواند.این لایحه چیستوچرا نخست وزیر و وزیر امور خارجه باید از نظر خواهی و بحث درباره ی آن نگران باشند)

 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت
بخش پنجم
14,332 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
مستند هزار تو

12 / 3 / 92

جانشین

(سوم شهریور ماه 1320 شمسی روس و انگلیس با نام متفقین از جنوب و شمال به ایران حمله می کنند.ارتش رضا خان در کمتر از یک هفته از هم می پاشد سربازان در بیابانهای اطراف تهران سرگردان و آواره می شوند. 26 شهریور ماه رضا خان پهلوی از قدرت خلع می شود.)

 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت
بخش پنجم
8,471 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
مستند هزار تو

4 / 3 / 92

قحطی بزرگ

(28 زولیه 1914 ششم مرداد ماه 1293 شمسی یک هفته پس از تاج گذاری احمد شاه قاجار جنگ جهانی اول آغاز می شود.این جنگ تا 17 آبان ماه 1297 به مدت 51 ماه ادامه می یابد)

 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
23,438 کیلوبایت 23,438 کیلوبایت 23,438 کیلوبایت 23,438 کیلوبایت
بخش پنجم
18,638 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
مستند هزار تو

17 / 2 / 92

تجزیه سیستان

(ایران به علت در اختیار داشتن ذخایر معنی غنی، موقعیت راهبردی و تمدنی کم نظیر در منطقه و جهان ، همواره مورد طمع قدرت های استعماری از جمله انگلیس بوده است. این مجموعه ، روایتگر گوشه هایی از اقدامات پیدا و پنهان انگلیسی ها در ایران معاصر است)

 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
23,438 کیلوبایت 23,438 کیلوبایت 23,438 کیلوبایت 23,438 کیلوبایت
بخش پنجم
18,638 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
مستند هزار تو

10 / 2 / 92

(طلای سیاه دلیل جنگ های بسیری در جهان و به خصوص در خاورمیانه در قرن بیستم بوده است. بیش از یکصد سال است که موضوع نفت در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده این گنج سیاه چگونه در صندوقچه ی ایران کشف شد.چطور نفت روی سیاست خارجه ی قاجار و پهلوی تاثیر گذاشت)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
34,180 کیلوبایت 34,180 کیلوبایت 34,180 کیلوبایت 34,180 کیلوبایت
بخش پنجم
9,241 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.

صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
https://old.aviny.com/clip/siyasi/hezar-to/hezar-to.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved