مستند بازخوانی پرونده
مروری بر گوشه ای از تخلفات دانشگاه آزاد در دوران ریاست سابق
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت حجم
1 مستند بازخوانی پرونده (قسمت اول-بخش اول)
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv 29,297
2 مستند بازخوانی پرونده (قسمت اول-بخش دوم)
(جدید)
wmv 29,297
3 مستند بازخوانی پرونده (قسمت اول-بخش سوم)
(جدید)
wmv 29,297
4 مستند بازخوانی پرونده (قسمت اول-بخش چهارم)
(جدید)
wmv 29,297
5 مستند بازخوانی پرونده (قسمت اول-بخش پنجم)
(جدید)
wmv 12,191
1 مستند بازخوانی پرونده (قسمت دوم-بخش اول)
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv 29,297
2 مستند بازخوانی پرونده (قسمت دوم-بخش دوم)
(جدید)
wmv 29,297
3 مستند بازخوانی پرونده (قسمت دوم-بخش سوم)
(جدید)
wmv 29,297
4 مستند بازخوانی پرونده (قسمت دوم-بخش چهارم)
(جدید)
wmv 29,297
5 مستند بازخوانی پرونده (قسمت دوم-بخش پنجم)
(جدید)
wmv 21,070

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
https://old.aviny.com/clip/siyasi/bazkhani-parvande/bazkhani-parvande.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved