کلیپ های دفاع مقدس

سردار شهید سرهنگ مقامی


کلیپ
 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا پخش فرمت

حجم
(KB)

1 شهید سرهنگ مقامی - بخش اول
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
2 شهید سرهنگ مقامی - بخش دوم
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
3 شهید سرهنگ مقامی - بخش سوم
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
4 شهید سرهنگ مقامی - بخش چهارم
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
5 شهید سرهنگ مقامی - بخش پنجم
(جدید)
دانلود
(wmv)
12,591

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های دفاع مقدس


 
 
https://old.aviny.com/clip/Defae_moghadas/shohada/maghami/maghami.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved