جملات قصار رهبر معظم انقلاب اسلامی

 


اقتصاد

آنهايى كه محاصره‏ى اقتصادى مى‏كنند، مى‏خواهند جمهورى اسلامى نتواند از طريق رشد صنعتى و فنى و علمى، روى ملتها تأثيرگذارى كند.

اگر امنيت نباشد، اقتصاد هم نيست، تلاش براى سازندگى و براى افتخارآفرينى هم نيست.

الان در زمينه‏ى سازندگى، در زمينه‏ى معمارى، در زمينه‏ى كارهاى زيربنايى ... در داخل كشور به دست عناصر خودى كارهايى انجام مى‏گيرد كه در گذشته فكرش هم نمى‏شد كرد.

تا آن‏جا كه بتوانيم بايد كشور را از مسئله‏ى نفت جدا كنيم كه البته اين هم محسوس است. ... كارى كنيد كه ما بتوانيم از تنوّع در توليد اقتصادى و صادرات و استفاده‏ى داخلى كشور برخوردار باشيم.

كارى كنيد كه ما بتوانيم از تنوع در توليد اقتصادى و صادرات و استفاده‏ى داخلى كشور برخوردار باشيم و ان‏شاءاللَّه از همه‏ى ظرفيتهاى كشور استفاده كنيم.

 آمارگيرى

اين آمارگيرى كه شما مى‏خواهيد انجام بدهيد، كار بزرگ و بسيار لازم است.

مسئله‏ى آمارگيرى، مسئله‏ى بسيار مهمى است.انرژى

انگليسيها نفت ايران را ملك شخصى خود به حساب آورده بودند و دهها سال استفاده‏ى غاصبانه مى‏كردند و مال ملت ايران را تقريباً مفتِ مفت مى‏بردند و دربار سلطنت هم براى اين‏كه چهار روز بيشتر به حكومت ننگين خود ادامه دهد، با انگليسيها همكارى مى‏كرد؛ اما اين بساط را نهضت ملى شدن صنعت نفت به هم زد.

امروز قدرتهاى بزرگ جهان، چه به خاطر انرژى -نفت و گاز - چه به خاطر بازارها، چه به خاطر فروش محصولاتشان، و چه به خاطر پشتوانه‏ى سياسى و اقتدار نظامى‏شان، ناچارند دامنه‏ى سيطره و نفوذ خود را در دنيا توسعه دهند.

تا آن‏جا كه بتوانيم بايد كشور را از مسئله‏ى نفت جدا كنيم كه البته اين هم محسوس است. ... كارى كنيد كه ما بتوانيم از تنوّع در توليد اقتصادى و صادرات و استفاده‏ى داخلى كشور برخوردار باشيم.

امروز قيمت نفت ارزان است؛ اين پولى كه توليد كنندگان نفت براى نفت مى‏گيرند، حقيقتاً شايد بشود گفت كه يك دهم آن پولى است كه بايد بگيرند. همين حالا پولى كه دولتهاى وارد كننده‏ى نفت به عنوان ماليات دريافت مى‏كنند، بيشتر از سودى است كه كشورهاى صادر كننده‏ى نفت از پولِ فروش نفت به دست مى‏آورند.

تا آن‏جايى كه مى‏توانيد، بايد وابستگى اقتصادى كشور به نفت را كم كنيد.بانك‏

بانكدارى اسلامى ... مسئله‏ى بسيار مهمى است. اگر بتوانيم اين حقيقت را به معناى جامع كلمه در جامعه به وجود بياوريم، فتح عظيمى در دنيا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‏ها و سنگرها نيست. اگر كارگزاران دستگاه بانكى بتوانند اين را به معناى جامع و كامل مسئله اجرا و پياده كنند، بزرگترين سنگر اقتصادى امروز دنياست. خصوصيت بانكدارى اسلامى و از لوازم آن، دادوستد پول بر اساس غير ربا، تنظيم مبادلات پولى بر اساس قوانين اسلامى و معاملات اسلامىِ صحيح است، كه در آنها ظلم و استثمار و كنز و تبعيض و اختلاف طبقاتى و امثال اينها به وجود نمى‏آيد.

برادرانى كه در دستگاه بانكى كشور مشغول كار و خدمت هستند، تكليفشان را بر اساس تفكر اسلامى و دينى دنبال كنند و انجام بدهند.بيت‏المال‏

اسراف مسئولان دولتى، از اسراف مردم عادى مضرتر است؛ زيرا كه اين اسراف در بيت‏المال است.

اين را من مى‏خواهم از شما به طور جد بخواهم كه مراقب باشيد، اين امانت و اين روحيّه‏ى امانتدارى نسبت به آنچه كه از مردم در اختيار ماست - بيت‏المال و آنچه كه مربوط به ثروتهاى عمومى كشور است - اختلال پيدا نكند.

پول ما، امكان ما، بيت‏المال ما، قدرت امضاى ما، قدرت اشاره‏ى ما، تصميم ما، اينها كه مال خودمان نيست، مال مردم است. معناى نظارت بر دستگاهها، استفاده‏ى بهينه از اين پولى است كه در اختيارشان گذاشته‏ايم.سازندگى، مشاركت‏

جوانان بايد عمر خود را صرف كارهاى سازنده و بابركت كنند.

دانشجويان بايد در سازندگى و ترسيم حركت عمومى جامعه نقش داشته باشند.

مرد و زن، همه بايد براى آباد كردن كشور تلاش كنند؛ اما جوانان سهم بيشترى دارند.

همه بايد احساس بكنند كه بار سازندگى كشور بر دوش آنهاست. ما خودمان بايد كشور را بسازيم؛ كسى كشور را براى ما آن‏چنان كه مورد نياز ماست، نخواهد ساخت. ما خودمان هستيم كه خانه‏ى خودمان را برطبق نيازهاى خودمان مى‏سازيم.صنعت، تخصص‏

صنعتى شدن كشور يك مقوله‏ى ملى و همگانى است و همه بايد در اين باره احساس مسئوليت كنند.

علم و تخصص را هرجا هست، قدر بدانيد. ما دوست داريم كه تخصص و علم بى‏قدر نشود.

عوامل را توأم كنيد تا اين‏كه بتوانيد به صورت جهشى پيش برويد. با اين‏كه ما از لحاظ علم و صنعت، از دنيا عقب هستيم، در عين حال من واقعاً اميدوارم؛ به خاطر اين‏كه كمك الهى مى‏تواند پشت سر ما قرار بگيرد؛ البته اگر ما بخواهيم و آن را جستجو و طلب كنيم. ان‏شاءاللَّه خداوند به شماها كمك كند.

ما اگر صنعت فرامعمولىِ برترِ قابل صدور نداريم، اگر سلاحهاى آن چنانى یا دانش فنى آن چنانى براى صدور به دنيا در اختيار نداريم، اما متاع معنوى ارزشمندى كه امروز در همه جاى دنيا مى‏تواند مستمع براى خودش داشته باشد، داريم.

ما با افتخار، دنبال مغزهاى مؤمن و متخصص داخلى هستيم.

همه‏ى آنچه كه در اختيار شماست؛ اراده، ثروت، قدرت، علم، صنعت و همه و همه مى‏تواند در خدمت هدف عالم وجود قرار بگيرد.كشاورزى‏

كشاورزى بايد رشد كند.

كشاورزى و دامدارى براى ما، در درجه‏ى اول اهميت قرار دارد.

مسئولين مملكت بايد به معناى حقيقى كلمه، كشاورزى را در اولويت قرار دهند.مفاسد اقتصادی

براى مقابله‏ى با شيوع فساد اقتصادى و مالى، بايد لباس مبارزه به تن كرد.

اگر با فساد اقتصادى مبارزه نشود، هر سرمايه‏دارى وسوسه و تشويق مى‏شود كه به جاى وارد شدن به كار پُردردسر توليد و مقدمات آن و راههاى طولانى ديگر، برود مشغول بند و بست و كارهاى فسادانگيز بشود.

اگر دستهاى سودجو بتوانند فساد اقتصادى را در ميان مسئولان رايج كنند، ضربه‏يى به آن كشور مى‏خورد كه با هيچ چيز جبران نمى‏شود.

مبارزه‏ى با فساد، يك جهاد واقعى و البته كار بسيار دشوارى است.

من خواهش مى‏كنم دوستان در دولت، مسئله‏ى مبارزه‏ى با فساد اقتصادى را آن‏چنان جدى بگيرند كه نوبت به قوه‏ى قضاييه نرسد.

اگر خود دولت وارد ميدان مبارزه با فساد اقتصادى نشود و خود مسئولان با فساد مبارزه نكنند ... قوه‏ى قضاييه نمى‏تواند به تنهايى مبارزه كند؛ يك مقدار جلوگيرى مى‏كند، اما خيلى به نتيجه نمى‏رسد.

فساد اقتصادى انگيزه‏ى سرمايه‏گذارى سالم و مشروع را از بين مى‏برد.


قاچاق

مناسبات اقتصادى و اجتماعى غلط يعنى رواج قاچاق، رباخوارى، مصرف‏گرايىِ افراطى و گرايش به تفاخر در استفاده از مصنوعات خارجى.

اين‏كه ما تأكيد كرديم كه بايد با مفاسد اقتصادى و قاچاق مبارزه شود، به‏خاطر اين است كه اين پديده‏ها، اساس پيشرفت كشور را دچار آسيبهاى جدى مى‏كنند.

 

 
 
https://old.aviny.com/bozorgan/Ayatollah_Khamenei/jomalat_ghesar/ghesar_07.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved