روز شمار دفاع مقدس

17/11/58

خريد نظامي عراق از ايتاليا به ظرفيت 2500 تن و ارزش 09/1 ميليارد دلار

17/11/59

جنگ (عمليات ميمك) در ارتفاعات ميمك در روز سيزدهم بهمن ماه در ساعت يك بامداد آغاز شد.

17/11/62

اعزام اولين لشكر قدس سپاه پاسداران به جبهه‌هاي نبرد.

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/11/16.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved