روز شمار دفاع مقدس

15/11/58

حكم تنفيذ رياست جمهوري بني‌صدر توسط حضرت امام.

15/11/64

 شروع حملات هوايي عراق به جزاير و لوله‌هاي نفتي و كشتيهاي نفتكش

15/11/65

لاريجاني: دولت ايران پيشنهاد اخير سازمان ملل را در مورد پايان بخشيدن به جنگ به دقت مورد مطالعه قرار داده است. ملاحظه: نخستين موضع مثبت يك مقام رسمي ايران در مورد تلاشهاي صلح.

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/11/15.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved