روز شمار دفاع مقدس

14/11/59

سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه: ارسال هواپيماهاي شكاري بمب‌افكن ميراژ از نوع اف1 را به عراق تاييد كرد و ارسال اين هواپيماها را دنباله اجراي قرارداد سال 1977 خواند.

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/11/14.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved