روز شمار دفاع مقدس

01/10/58

تقاضاي كارتر از شوراي امنيت جهت تحريم اقتصادي ايران.

تهديد شوروي مبني بر توي تحريم اقتصادي عليه ايران.

حمايت نروژ از تحريم اقتصادي عليه ايران.

حمايت ليبي از ايران در برابر تهديد آمريكا.

قطع رابطه با مغرب (مراكش) بخاطر طرفداري شاه حسن از اشغال ايران توسط آمريكا.

01/10/59

عقبنشيني نيروهاي عراقي از حوالي سوسنگرد .

عقبنشيني و ترميم مواضع عراق در جبهه اهواز ـ گلوله باران و بمباران آبادان همراه با درگيري هوايي در آسمان اين شهر .

جبهه شمالي : درگيري با نيروهاي عراقي در ارتفاعات مريوان و درگيري با ضد انقلاب در « دزلي » .

 اعلام مواضع ايران و آمريكا در مورد گروگانها توسط سخنگوي دولت ايران ( بهزاد نبوي ) و وزير امور خارجه آمريكا ( ادموند ماسكي ) .

 مصاحبه رئيس مجلس در مورد نحوه فعاليت شوراي عالي دفاع ، مسئله سه جزيره و درگيريهاي داخلي .

اظهارات وزير نفت عراق ، وزير خارجه عراق ، لئونيد برژنف و شاذلي بن جديد ( رئيس جمهور الجزاير ) درباره مذاكره ايران و عراق .

 پيشبيني ركود زمستاني در جنگ ايران و عراق در تحليلهاي مربوط به جنگ .

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/10/01.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved