روز شمار دفاع مقدس

05/09/58
تشكیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره)
05/09/59

اجرای آتش سنگین روی سوسنگرد و انهدام پل مرتبط كننده دو قسمت شرقی و غربی شهر ، افزایش مداوم نیروهای دشمن ، تلاش برای كسب آمادگی حمله وسیع به سوسنگرد و نظر اطلاعات سپاه درباره تفاوت اهمیت سوسنگرد و هویزه .

از سرگیری تردد نظامی در جاده خاكی آبادان ـ ماهشهر به دلیل عقبنشینی عراق در این منطقه براثر تحركات پی در پی چریكی خودی ، شلیك خمپاره در اهواز . تبادل آتش در جبهه میانی از جمله آتش خودی در ارتفاعات ذیل و آثار آن .

بمباران مناطق مسكونی و میدان بارفروشان خرمآباد توسط هواپیماهای دشمن .

اعلام آخرین مواضع ایران درباره گروگانها توسط آقای رفسنجانی در لبنان . مذاكرات آقای رفسنجانی در لبنان با الیاس سركیس ، رئیس جمهور و كامل اسد ، رئیس مجلس لبنان .

05/09/63

ارسال ابلاغیه وزارت دفاع عراق برای اجرا به واحدهای ذیربط شامل لزوم حضور افسران، درجهداران و سربازان در خطوط مقدم جبههها به اندازه نیمی از طول جنگ، طبق ضوابطی خاص، با عنوان شركت در قادسیه صدام سخنان رئیسجمهور در آخرین روز سمینار فرماندهان بسیج در استادیوم آزادی

ادامه تبلیغات رسانهها به نفع رژیم عراق در خصوص وضعیت اسرای عراقی در ایران و عدم انعكاس اظهارات دكتر خرازی در بیشتر رسانههای گروهی منطقه و جهان

تحركات جدید در اقتصاد نفت با توجه به توقف جنگ كشتیها سخنان فرمانده نیروی دریایی در آستانه روز نیروی دریایی دربارة كارایی نیروی دریایی ایران در منطقه و واگذاری جزایر كویتی؛ بلاتكلیفی در مورد تحویل شش زیردریایی سفارش ایران به آلمان تا پایان جنگ به گفته سخنگوی دولت آلمانغربی پایان

 

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/09/05.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved