25/07/59

حمله به کرمانشاه :
در چنین روزی در سال 1359هجری شمسی رژیم بعث عراق شهر کرمانشاه را مورد تهاجم وحشیانه قرار داد . در این حمله هواپیماهای رژیم بعث عراق برای نخستین بار شهر کرمانشاه را مورد تهاجم قرار دادند که در نتیجه آن شماری  از هموطنانمان به در جه رفیع شهادت نایل آمدند .

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/07/25.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved