30/04/59
تمایل صدام به تجدید روابط با آمریكا و ملاقات بین سعدون حمادی و ادموند ماسكی.

تهدید عراق به آمریكا مبنی بر اینكه اگر آمریكا در سایت خود نسبت به عراق تجدید نظر نكند این كشور تولیدات نفتی خود را كاهش خواهد داد.

30/04/61
آغاز مرحله سوم عملیات رمضان؛ تفاوت این مرحله با مراحل قبل؛ گسترش آبگرفتگی در بوبیان؛ كوشش دشمن برای ایجاد موانع جدید و تغییراتی در ساختار منطقه عملیاتی؛ تقویت نیروهای عراقی؛ تدبیر ویژه فرمانده عملیات: «شركت ندادن نیروهای زرهی برای بهتر اجرا شدن عملیات انهدام تجهیزات دشمن.» كلیاتی از طرح مانور قرارگاه فتح و فجر؛ آغاز عملیات در ساعت 22:40 یگانهای قرارگاه فجر ضمن انهدام چندین تانك و نفربر، تا ساعت 12 حدود 3 كیلومتر پیشرویكردهاند. مقاومت دشمن در محور "فتح 2". "فتح 1" نیروهای دشمن را دور زده و تانكهای فراوانی را منهدم كرده، سپس با برخورد به میدان مین، تا آخرین ساعات امروز مشغول پاكسازی آن بوده است. "فتح 5" نیز چند تانك و نفربر دشمن را منهدم كرده است. "فتح 3" ضمن انهدام ادوات زرهی دشمن، به سوی كانال ماهی در حال پیشروی بوده است. "فتح 4" نیز با وجود میدان مین و آتش متمركز دشمن، تا آخرین ساعات امروز به طرف كانال ماهی پیش میرفته است. اسیران عراقی: ارتش عراق مهمات شیمیایی در اختیار یگانهای مستقر در منطقه عملیاتی قرار داده است. اعزام 800 تن از اسیران عراقی به تهران. در بمباران مناطق مسكونی اهواز 10 تن شهید و 60 تن مجروح شدند. هواپیماهای ایران فرودگاه و پالایشگاه "الدوره" بغداد و تأسیسات صنعتی غرب این شهر و تأسیسات و مخازن نفتی "بانمیل" را بمباران كردند. در پی این عملیات فرودگاه بغداد به روی همه پروازها بسته شد. یك هواپیمای خودی سقوط كرد. رادیو بی.بی.سی.: امروز بغداد بدون اخطار قبلی مورد حمله هوایی قرار گرفت. نشریه لیبراسیون: عراق از عملیات ارتش خود بسیار راضی است. نیروهای ایرانی به عقب رانده شدهاند. نشریه "السفیر": عراق خواستار دخالت شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ شد. دولت فرانسه نگرانی خود را از مناقشة میان ایران و عراق و گسترش آن در منطقه، اعلام كرد. نشریه تایمز: یك هفته پس از تهاجم نیروهای ایرانی، شوروی هنوز عكسالعمل رسمی نشان نداده است. وزیرخارجة هلند: در شش هفتة آینده وزیران خارجه كشورهای عضو جامعة اقتصادی اروپا وضعیت جنگ و نقش كشورهای میانهرو عرب را مورد بررسی قرار خواهند داد. تأثیر عملیات رمضان بر اتباع بیگانه شاغل در عراق. گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از فرار اتباع مصر به كویت و درگیری آنها با پلیس این كشور. آسوشیتدپرس: مقامات كرة جنوبی طرح انتقال كارگران این كشور را در صورت اوجگیری جنگ تهیه كردهاند. تلاش عراق برای برگزاری كنفرانس سران عدمتعهد در بغداد. دولت این كشور از روسای تشریفات هیئتهای كشورهای غیرمتعهد دعوت كرد تا از محل اقامت سران و كاخ كنفرانس در بغداد دیدن كنند. طارق عزیز: تاكنون 50 كشور برای شركت در كنفرانس غیرمتعهدها پاسخ مثبت دادهاند. روزنامه كویتی "السیاسه": دولت عراق در شرایط بحرانی كنونی مقدمات عفو و آزادی زندانیان كرد و كمونیست را فراهم كرده است. صدام دستور داده است كه مأموران امنیتی در مورد استفاده از سلاح گرم برای سركوب تظاهرات مسلمانان تردیدی به خود راه ندهند. اوضاع شهرهای شیعهنشین هر روز وخیمتر میشود. مقالة مجلة "ویزیون" چاپ آرژانتین درباره كمك كشورهای منطقه به عراق: 15 هزار سرباز از كشورهای عربی در جبهههای جنگ علیه ایران میجنگند. عربستان و كویت نصف هزینة جنگی عراق را میپردازند. مقاله نشریة تایمز مالی در بررسی اقدامهای اردن در جنگ و منافع این كشور از این اقدامها. افزایش نرخ بیمة كشتیهای نفتكش در منطقه. امضای یك یادداشت تفاهم در زمینه همكاریها نفتی بین جمهوری اسلامی ایران و یمن جنوبی. تایمز مالی: بارگیری نفت ایران دچار تأخیر شده است. گزارش رادیو امریكا از حملات اخیر ایران به عراق. نشریه فرانكفورتر الگماینه: عراق جنگ را شروع كرد تا ایران را تحت فشار قرار دهد ولی حالا اگر عراق بتواند مرزهای خود را حفظ كند، خوشحال خواهد شد. عراق در یك حالت بیچارگی به سر میبرد و سعی دارد تا بصره را از دست ندهد. حمله مستقیم ایران به كشورهای حامی عراق، افزایش تبلیغات براندازی و آموزش به انقلابیون سایر كشورها، الهام گرفتن انقلابیون از ایران و دیكته كردن سیاست ضد امریكایی ، خطرهایی است كه نشریه "نیویورك تایمز" در مقالهای ضمن بررسی تأثیر پیروزی ایران بر عراق، برشمرده است. نشریه "النهار": اگر عراق مقاومت نكند، حكومت اردن نیز سرنگون خواهد شد. گزارش روزنامة ایتالیایی "كوریره دلاسرا" از آخرین وضعیت جنگ ایران و عراق: بصره در محاصره نیست، نیروهای عراقی، ایرانیها را عقب راندهاند. كشف توطئه ترور سرهنگ صیاد شیرازی و سرپرست دایره سیاسی ـ ایدئولوژی لشكر 92 زرهی.
30/04/65
هشدار فرمانده نیرویدریایی ارتش درباره خالت قدرتهای خارجی در منطقه و بازتاب آن. استقرار چهار ناوچه عراقی در بندر سالمیه كویت و استفاده عراق از پوشش هوایی بوبیان. بر اثر حملات یك هفته گذشته ضد انقلاب به نیروهای خودی در مهاباد و مریوان، 52 تن شهید، 34 تن مجروح، 8 تن اسیر و 37 تن مفقود شدهاند. حزب دمكرات كردستان عراق به كردهایی كه در خدمت حزب بعث علیه برادران كرد خود میجنگند، هشدار داد. نشریه لوكوتیدین دوپاری: شدت عمل رژیم عراق برای جلوگیری از سقوط این رژیم؛ هر خانواده عراقی شاهد مرگ یك یا چند نفر بوده؛ تمام دانشجویان عراقی به جبهه اعزام شدهاند؛ 40 میلیارد دلار بدهی خارجی عراق. سخنان آقای حكیم درباره وضعیت داخلی عراق؛ روزنامه البعث سوریه: نعیم حداد عضو بركنار شدة شورای انقلاب عراق، احتمالاً اعدام خواهد شد. رادیو فرانسه: فرانسه، سوریه را برای هرگونه حلوفصل در لبنان ضروری میداند. فرانسه میل ندارد كه خود را مانند گذشته در جنگ عراق با ایران متعهد سازد. وزیر خارجه فرانسه: مبادله سفیر بین ایران و فرانسه مستلزم حل تمامی مسائل مورد اختلاف به ویژه آزادی تمام گروگانهای فرانسوی در لبنان است. تأثیر كاهش قیمت و درآمد نفت بر كاهش واردات مواد اولیه و كمبود نیازهای اساسی. امضای یك یادداشت تفاهم تجاری، صنعتی و علمی در دومین اجلاس اقتصادی ایران و چین در پكن با حجم مبادلات ششصد میلیون دلار.
30/04/66
تصویب قطعنامه 598 شورای امنیت و موضع امریكا و انگلستان در مورد آن : ریگان : « شورای امنیت امروز گامی تاریخی در جهت پایان دادن به جنگ ایران و عراق برداشته است . » وزیر خارجه امریكا : « نمیگذاریم این قطعنامه به یك ژست توخالی تبدیل شود . » وزیر خارجه انگلستان : « اگر هر كدام از طرفین قطعنامه را نپذیرند ، باید تحریم تسلیحاتی شوند . » موضع شوروی در مورد قطعنامه 598 : گرومیكو : « به نظر میرسد چیزی به پایان جنگ نمانده است . » امریكا پیشنهاد شوروی برای گفتوگوی دوجانبه درباره جنگ ایران و عراق را رد كرد . رادیو مسكو : اگر امریكا مستقیماً به جنگ كشیده شود ، از قطعنامه چیزی باقی نخواهد ماند . اعلام مواضع كشورهای آلمان غربی ، ژاپن ، كانادا ، اتریش ، اسراییل و … در مورد قطعنامه 598 . حمایت كشورهای كویت و بحرین از اجرای قطعنامه 598 . واكنش مثبت عراق در برابر تصویب قطعنامه 598 و شرایط این كشور برای پایان جنگ . رئیس جمهور و وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنانی قطعنامه 598 را دارای نواقص و تضادهایی دانستند و آن را رد كردند . آقای خامنهای : « شورای امنیت باید به دور از اعمال نفوذ امریكا تصمیمگیری نماید . » آقای ولایتی : حضور نظامی امریكا در خلیج فارس با مفاد قطعنامه سازگار نیست . بیانیه وزارت امورخارجه ایران در انتقاد از قطعنامه 598 به دلیل عدم توجه به مسئولیت عراق به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز . نظر سفیران ایران در خارج درباره قطعنامه 598 و نواقص آن . اعلام آمادگی امریكا برای محافظت از نفتكشهای كویتی ؛ استعداد نیروهای امریكایی در خلیج فارس . وزیر دفاع امریكا : « آمادهایم تا هرگونه حمله ایران به نفتكشهای كویتی را پاسخ دهیم . » سخنگوی كاخسفید امریكا : « اگر موشكهای ایرانی مستقر در تنگه هرمز آماده شلیك باشند ، به آنها حمله خواهیم كرد . » سفیر سویس به عنوان حافظ منافع امریكا در ایران ، در دیدار با مقامات وزارت امورخارجه ایران درباره محافظت از نفتكشهای كویتی توضیح داد . كویت اعلام كرد كه به منظور حفاظت از نفتكشهای كشورش ، تسهیلات معینی را در اختیار امریكا میگذارد . ثبت مجدد نفتكشهای كویتی در چین و فرانسه . سخنان رییس جمهور در مورد ریشه ناامنی در خلیج فارس و مواضع ایران درباره اقدامات اخیر امریكا . بازرسی كشتیهای تجاری در تنگه هرمز به وسیله نیروی دریایی ایران . تدابیر و اقدامات دولتهای ژاپن ، انگلستان و فرانسه در قبال تحولات خلیج فارس . ژاپن به شركتهای نفتی این كشور توصیه كرد از وابستگی نفتی خود به ایران بكاهند . تحلیل “ وال استریت ژورنال “ از روابط ایران و فرانسه و موضع آلمان غربی در مورد آن : قطع رابطه دیپلماتیك فرانسه با ایران ، یك قمار سیاسی است . گزارش آسوشتیدپرس از خریدهای تسلیحاتی ایران و عراق . اعلام تاریخ اعزام نیروهای بسیجی در قالب كاروان “ مدافعان خلیج فارس “ از استانهای كشور . اقدام ایذایی عراق در جبهه فاو . درگیری نیروهای خودی با ضدانقلاب در هرمیده ، پیرانشهر ، بانه ، كامیاران و اشنویه )

تصویب قطع‌نامه 598 شورای امنیت و موضع امریكا و انگلستان در مورد آن : ریگان : « شورای امنیت امروز گامی تاریخی در جهت پایان دادن به جنگ ایران و عراق برداشته است . » وزیر خارجه امریكا : « نمي‌گذاریم این قطع‌نامه به یك ژست توخالی تبدیل شود . » وزیر خارجه انگلستان : « اگر هر كدام از طرفین قطع‌نامه را نپذیرند ، باید تحریم تسلیحاتی شوند . »

موضع شوروی در مورد قطع‌نامه 598 : گرومیكو : « به نظر مي‌رسد چیزی به پایان جنگ نمانده است . » امریكا پیشنهاد شوروی برای گفت‌وگوی دوجانبه درباره جنگ ایران و عراق را رد كرد . رادیو مسكو : اگر امریكا مستقیماً به جنگ كشیده شود ، از قطع‌نامه چیزی باقی نخواهد ماند .

اعلام مواضع كشورهای آلمان غربی ، ژاپن ، كانادا ، اتریش ، اسراییل و … در مورد قطع‌نامه 598 .

حمایت كشورهای كویت و بحرین از اجرای قطع‌نامه 598 .

واكنش مثبت عراق در برابر تصویب قطع‌نامه 598 و شرایط این كشور برای پایان جنگ .

رئیس جمهور و وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنانی قطع‌نامه 598 را دارای نواقص و تضادهایی دانستند و آن را رد كردند . آقای خامنه‌ای : « شورای امنیت باید به دور از اعمال نفوذ امریكا تصمیم‌گیری نماید . » آقای ولایتی : حضور نظامی امریكا در خلیج‌فارس با مفاد قطع‌نامه سازگار نیست .

رئیس جمهور و وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنانی قطع‌نامه 598 را دارای نواقص و تضادهایی دانستند و آن را رد كردند . آقای خامنه‌ای : « شورای امنیت باید به دور از اعمال نفوذ امریكا تصمیم‌گیری نماید . » آقای ولایتی : حضور نظامی امریكا در خلیج‌فارس با مفاد قطع‌نامه سازگار نیست .

بیانیه وزارت امورخارجه ایران در انتقاد از قطع‌نامه 598 به دلیل عدم توجه به مسئولیت عراق به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز .

نظر سفیران ایران در خارج درباره قطع‌نامه 598 و نواقص آن .

اعلام آمادگی امریكا برای محافظت از نفت‌كش‌های كویتی ؛ استعداد نیروهای امریكایی در خلیج‌فارس .

وزیر دفاع امریكا : « آماده‌ایم تا هرگونه حمله ایران به نفت‌كش‌های كویتی را پاسخ دهیم . » سخن‌گوی كاخ‌سفید امریكا : « اگر موشك‌های ایرانی مستقر در تنگه هرمز آماده شلیك باشند ، به آنها حمله خواهیم كرد . » سفیر سویس به عنوان حافظ منافع امریكا در ایران ، در دیدار با مقامات وزارت امورخارجه ایران درباره محافظت از نفت‌كش‌های كویتی توضیح داد .

كویت اعلام كرد كه به منظور حفاظت از نفت‌كش‌های كشورش ، تسهیلات معینی را در اختیار امریكا مي‌گذارد . ثبت مجدد نفت‌كش‌های كویتی در چین و فرانسه .

سخنان رییس جمهور در مورد ریشه ناامنی در خلیج‌فارس و مواضع ایران درباره اقدامات اخیر امریكا .

بازرسی كشتي‌های تجاری در تنگه هرمز به وسیله نیروی دریایی ایران .

تدابیر و اقدامات دولت‌های ژاپن ، انگلستان و فرانسه در قبال تحولات خلیج‌فارس . ژاپن به شركت‌های نفتی این كشور توصیه كرد از وابستگی نفتی خود به ایران بكاهند.

تحلیل “ وال استریت ژورنال “ از روابط ایران و فرانسه و موضع آلمان غربی در مورد آن : قطع رابطه دیپلماتیك فرانسه با ایران ، یك قمار سیاسی است .

گزارش آسوشتیدپرس از خریدهای تسلیحاتی ایران و عراق .

اعلام تاریخ اعزام نیروهای بسیجی در قالب كاروان “ مدافعان خلیج‌فارس “ از استان‌های كشور .

اقدام ایذایی عراق در جبهه فاو .

درگیری نیروهای خودی با ضدانقلاب در هرمیده ، پیرانشهر ، بانه ، كامیاران و اشنویه )

اسكورت كشتي‌های كویتی توسط جنگنده‌ای امریكایی

درخواست كویت از ایران برای قبول قطعنامه شورای امنیت

پاسخ منفی ایران به قعطنامه شورای امنیت.

30/04/67
اسحاق رابین، باید به روابط ایران با حزب الله بعد از پایان جنگ با عراق توجه داشت.

نامه طارق عزیز به دبیركل: ... با توجه به اهمیت مسئله سط‌العرب مي‌خواهیم كه مسئله پاكسازی شط و مهیا ساختن برای كشتیرانی را برای دو كشور فراهم سازید.

اعزام یك فرستاده ویژه عراق به منظور تشریح تحولات اخیر كشورهای عربی منطقه در چند روز آینده

قطعنامه ملایم شورای امنیت و ابراز تاسف عمیق از انهدام هواپیمای ایرباس

درخواست دكوئیار جهت اعزام یك تیم فنی به ایران و عراق جهت مهیا ساختن زمینه اجرای قطعنامه

سازمان ملل: دبیركل یك كمیسیون بي‌طرف را مامور شناسایی آغازگر جنگ مي‌كند.

اعلام آمادگی صلیب سرخ جهت بازگردانیدن اسرای عراقی و ایرانی

دكوئیار: ایران و عراق با برقرار یك آتش‌بس فوری در جنگ موافقت كرده‌اند.

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/04/30.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved